חשיבות ביטוח מקיף לרכב

הרכב הוא אחד מהנכסים היקרים ביותר בשנות חיינו. בנוסף, הוא משמש אותנו לביצוע משימות שוטפות, חשובות ולעיתים אפילו קריטיות. ולכן, מאוד מומלץ שנגן עליו מפני סיכונים שעלולים לגרום לו נזק או לאובדן ולפיכך לפגיעה בסדר היום שלנו. הנזק או האובדן יכול להיות בגין רשלנות שלנו או של צד אחר או כתוצאה מסיכוני טבע שאין לאדם שליטה עליהם.

במקרים כאלו ביטוח רכב מקיף עוזר לנו ומכסה אותנו מפני תאונת דרכים שהייתה באשמתנו או באשמת אחר, מפני גניבת הרכב או חלקים ממנו, מפני פריצה וגניבת חלקים מהרכב, מפני שיטפונות, סערות, גשם, ברד ועוד. והוא כולל גם כיסוי נזקים לצד ג' – הכל בהתאם לפוליסה שנרכשה.

מה מכוסה בביטוח מקיף לרכב?

כברירת מחדל, כל מה שהגיע מיבואן הרכב ("חלקים אינטגרליים") מכוסה כנגד הסיכונים שצוינו למעלה. כולל חפצים שצריכים להיות ברכב על פי דין, כגון כיסא תינוק (חשוב במיוחד כאשר הרכב נגנב). אם הוספנו חלקים לרכב שלא הגיעו מיבואן, כמו מערכת מולטימדיה, אלה אינם מכוסים בפוליסה אלא אם הודיעה חברת הביטוח על כך במעמד רכישת הביטוח. לרוב תמורת פרמיה נוספת.

חשוב לזכור, אנו לא מחויבים לרכוש ביטוח מקיף לרכב באותה חברת ביטוח בה רכשנו את ביטוח החובה. כדאי לאתר את ההצעה הטובה ביותר שמתאימה לנו.

 

ועוד כמה טיפים:

אם הרכב נפגע כתוצאה מפרעות ומהומות, פוליסת הביטוח לא מספקת כיסוי על הנזק. אולם, ניתן לרכוש תמורת פרמיה נוספת הרחבה שתכסה גם נזקים כתוצאה מפרעות ומהומות. כמו כן, כדאי להוסיף כתבי שירות לפוליסה, קרי שירותים שניתנים על ידי ספקים חיצוניים שאינם חברת הביטוח. למשל, שירותי דרך וגרירה (חשוב אם הרכב נתקע), פנסים ומראות (אם רק הפנס נפגע לדוגמה ניתן לתקן אותו והאירוע לא ייחשב כתביעה), רכב חלופי ועוד.

 

הכנסו לרכישת ביטוח חובה ומקיף באתר weSure בקלות ובאופן שקוף למשתמש!

 

ט.ל.ח.
כתבה זו מובאת להרחבת הדעת וכשירות לציבור בלבד. אין באמור בכתבה זאת משום המלצה לרכישת ביטוח ו/או ייעוץ בתחום הביטוח ו/או משום תחליף לביצוע הבירור המקדמי הנדרש לפני עריכת ביטוח ע"י הנהג ו/או המבוטח. לפני רכישת ביטוח, לרבות ביטוח רכב, על הנהג ו/או המבוטח לבצע בירור מקדמי של צרכיו ו/או התייעץ עם גורם מקצועי מטעמו. ווישור ביטוח אינה לוקחת אחריות על המלצותיה בכתבה זו, ככל ומדובר בהמלצות, ואין בכתבה זו משום תחליף לביצוע כלל הפעולות המקדמיות הנדרשות כאמור ע"י הנהג ו/או המובטח, ואין בכתבה זו משום תחליף לשיקול הדעת המלא של הנהג ו/או המובטח בעת עריכת הביטוח.