מצאנו 24 שאלות:
 • האם נדרש לרכוש כיסוי לאביזרים ומולטימדיה לרכב?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  אביזרים נוספים, אביזרי נכים, מולטימדיה, שאינם חלק אינטגרלי ואינם נכללים בחבילה הבסיסית של הרכב, אינם מכוסים בפוליסה.
  על מנת להבטיח כי כל האביזרים והתוספות מבוטחים יש לרכוש בגינם הרחבה מתאימה.
  עלות ההרחבה הינה על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • האם ניתן לרכוש הרחבה לשירותי דרך וגרירה לרכב חשמלי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  באפשרותך לרכוש הרחבה לשירותי טעינה ו/או גרירה לרכב חשמלי שאזל לו הסוללה.
  עלות ההרחבה הינה 40 ₪ (שנתי) והינה על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • מה גבול האחריות במקרה ביטוח צד שלישי רכוש?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  במקרה של נזק לרכוש צד שלישי הפוליסה שלך כוללת גבול אחריות של 1,500,000 ₪!

 • מהי חובת המבוטח להקטנת הנזק במקרה ביטוח?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהתאם להוראת סעיף 61 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 1981, מבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בעד נזקים שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין באמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
  להלן קישור למידע מקיף בנושא, לרבות האפשרויות העומדות בפניך במקרה שיתעורר צורך בתיקון רכב בעת מקרה ביטוח - לחץ כאן
  .
  על מנת לעמוד בהוראות הדין, עליך לפעול להקטנת נזק לרכבך כאמור, בין היתר, בדרך של תיקון הרכב באמצעות מוסכים שמצויים בהסדר עם המבטח (בהם עלויות התיקון, עבור חלקים ותיקון זהה, מופחתת בדרך כלל) או קבלת אישור המבטח על עלויות החלקים הצפויות, טרם הזמנתם לצורך התיקון, וזאת בכדי לאפשר למבטח לרכוש את אותם חלקים בעצמו, בהתאם לכדאיות עלויות.
  במקרה תאונה עלייך לדוח למוקד התביעות שלנו מייד לאחר התאונה, ובכל מקרה לפני התיקון במוסך ולקבל הנחיות שסייעו בבירור החבות והקטנת הנזק.

 • האם ניתן לרכוש כיסוי זמני לנהג צעיר / חדש?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  באפשרותך לרכוש הרחבה לכיסוי זמני לנהג נוסף שאיננו משתמש קבוע ברכב לרבות נהג צעיר/חדש, לרכב שערכו אינו עולה על 300,000 ₪, ללא צורך בביצוע שינוי בפוליסת החובה, לרבות סכומי ההשתתפות העצמית שבפוליסה.
  עלות ההרחבה הינה בהתאם לבא :
  הרחבה לכיסוי זמני ליום אחד – 30 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 3 ימים – 60 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 4 ימים – 80 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 5 ימים – 100 ₪
  מייד לאחר פקיעת תוקף התוספת לתקופה קצובה, הכיסוי הביטוחי שהיה בתוקף לפני עריכת התוספת יחזור לקדמותו, לרבות גיל הנהגים, מספר הנהגים המורשים לנהוג, וותק בנהיגה וכו'.
  את הכיסוי ניתן לרכוש בתוספת פרמיה כאמור לעיל על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • האם קיימת בפוליסה שרכשתי הרחבה לשבר פנסים ומראות צד?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט! הפוליסה לביטוח מקיף וצד שלישי כוללת הרחבה לשבר פנסים ומראות צד באמצעות ספק שירות.
  גבול אחריות למקרה ביטוח 5,000 ₪, גובה דמי ההשתתפות העצמית לכל מקרה ביטוח 250 ₪.

 • רכב שירות ביטוח מקיף – מה נדרש בעת בחירת כיסוי לנהג צעיר?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  הינך רשאי לבחור את הכיסוי הביטוחי לגיל הנהג הצעיר ביותר בהתאם לצרכיך.
  בהתאם לתנאי המכרז לשנת 2024, בפוליסה לביטוח מקיף, עבור רכב שירות, באפשרותך לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי לנהג צעיר (נהג שגילו עד גיל 24) רק לאחר הצהרה כי בעל הפוליסה, או בן משפחה מקירבה ראשונה הינו הנהג הצעיר.

 • מה היתרונות בתיקון הרכב במוסך הסדר?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  הבחירה באיזה מוסך לטפל ברכב לאחר תאונה חס וחלילה, הינה בידך.
  מוסך הסדר הוא מוסך מורשה על ידי משרד התחבורה ומפוקח על ידו, בדיוק כמו כל מוסך פרטי אחר. יתרה מזאת, ברשימת מוסכי הסדר ניתן למצוא גם מוסכים מורשים של יבואנים, הנדרשים לעמוד בסטנדרטים שלהם. ההבדל היחיד בין שני סוגי המוסכים הוא שמוסך הסדר חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת הביטוח, בניגוד למוסך פרטי שלא. ההסכם לשיתוף פעולה נותן הטבות שונות ללקוח של חברת הביטוח ומפשט את תהליך הטיפול בתביעה.
  אם בחרתם ללכת למוסך פרטי, ההתנהלות מול חברת הביטוח בתביעה תהיה באחריותכם, כולל העברת מסמכי תביעה לחברת הביטוח (כגון טופס הודעה, רישיון רכב, רישיון נהיגה ועוד), איסוף קבלות על התיקון מאת המוסך, ובסוף התיקון תתבקשו להשאיר למוסך צ'ק דחוי על סכום התיקון (לרוב דחוי לעד 90 ימים), עד שחברת הביטוח תשלם לכם את גובה הנזק שנגרם לכם.
  במוסך הסדר התהליך פשוט יותר: אתם תצטרכו לשלם רק את גובה ההשתתפות העצמית (הנמוכה יותר, כפי שנפרט בהמשך) ויתר התהליך מתנהל בין מוסך ההסדר לבין חברת הביטוח, כך שזה מוריד מכם כל נטל ודאגה. בסיום התהליך תקבלו הודעה על אישור התביעה, וגם פיצוי בגין ירידת ערך, ככל שנקבע כך על ידי שמאי.
  בנוסף, בבחירה בתיקון הרכב במוסך הסדר אתם זכאים למספר הטבות, כגון תשלום השתתפות עצמית נמוכה יותר (בהתאם לתנאי הפוליסה וכנקוב במפרט), רכב חלופי החל מהיום הראשון לתיקון, אחריות על התיקון ועוד.
  לרשימת מוסכי ההסדר של ווישור- לחץ כאן

 • האם ניתן להוסיף הרחבת חבילה לרכב חשמלי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט! ניתן להוסיף כיסוי להרחבת כתב שירות לבעלי רכב חשמלי. כתב השירות יכלול בין היתר שירותי טעינה ו/או גרירה לרכב שאזלה לו הסוללה.
  רכישת כתב השירות תתאפשר בכל סוגי האחזקה בהתאם להחלטת המבוטח ועל חשבונו. עלות החבילה (דמי ביטוח) תעמוד על 40 ₪ שנתי.

 • איך להעביר לכם אישור עבר ביטוחי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בסוף כל שנת ביטוח, על חברת הביטוח שלך לשלוח את אישור העבר הביטוחי לשנה האחרונה. אם לא שמרת את האישור, ניתן לפנות לחברות הביטוח שביטחו את הרכב שלך בשלוש השנים האחרונות, או שניתן להיכנס לאתר "הר הביטוח" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולבקש משם שהעבר הביטוחי שלך יישלח אלינו ישירות

 • מהם שעות פעילות המוקד עבור עובדי מדינה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  נציגי השירות הטלפוני עומדים לרשותכם בטלפון: 6125*
  שעות פעילות המוקד: א' - ה': 8:00-16:00, בימי ו' ובערבי חג : 8:30-12:30.

 • מה פרטי הדוא"ל לשליחת מסמכי עבר ביטוחי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  באפשרותך לשלוח מסמכים (לרבות עבר ביטוחי) - ovmdoc@we-sure.co.il

 • מה המשמעות של בחירת גיל הנהג הצעיר בפוליסה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בחירת גיל הנהג הצעיר המורשה לנהוג ברכב (הכיסוי הביטוחי) משמעותה כי פוליסת ביטוח המקיף או פוליסת ביטוח הצד שלישי, לא תכסה מקרה ביטוח שנגרם בעקבות נהיגתו של מי שאינו מכוסה ביטוחית על פי המפורט בפוליסה.
  יובהר כי גיל הנהג הצעיר בפוליסת החובה והמקיף או הצד שלישי יהיה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב. הגיל הנקוב יהיה זהה בין פוליסות החובה והמקיף/צד שלישי.

 • מיהו נהג חדש על פי הפוליסה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  נהג שלא עברה שנה מיום קבלת הרישיון שלו ועד יום כניסת הביטוח לתוקף

 • האם אני מחויב לבטח את רכבי בחברת ווישור?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  אינך מחויב לבטח את רכבך במסגרת המכרז, באפשרותך לבטח את רכבך באופן פרטי בכל חברת ביטוח אחרת ולקבל החזר בהתאם לזכאותך (כמפורט במכרז ובהודעת תכם 13.4.1.2).

 • האם המידע שלי עובר לחשכ"ל ולחברה הזוכה הבאה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  על פי בקשת החשכ"ל ברצוננו ליידע אותך כי הנתונים הנמסרים על ידך יועברו לחשכ"ל ולחברת הביטוח שתזכה בביטוח רכבך במכרז הבא (לרבות מידע על תביעות בהתאם לתנאי מכרז החשכ"ל).
  אם אינך מעונין כי הנתונים יועברו, עליך לציין זאת בעת תהליך הצירוף, אם תבחר בכך, חברת הביטוח הזוכה במכרז הבא, לא תפנה אליך באופן יזום, ועל מנת לבטח את רכבך תידרש ליצור קשר עם החברה הזוכה.

 • מהם כתבי השירות בביטוח צד שלישי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  כתבי השירות בפוליסה לביטוח צד שלישי הינם שירותי דרך וגרירה ושבר שמשות.
  הפעלת כתבי השירות לא נרשם בדוח העבר הביטוחי.

 • מהם כתבי השירות בפוליסה לביטוח מקיף?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  כתבי השירות בפוליסה לביטוח מקיף הינם שירותי דרך וגרירה, שבר שמשות ורכב חלופי. הפעלת כתבי השירות לא נרשם בדוח העבר הביטוחי.

 • האם ניתן לרכוש הרחבה לביטוח חיים למקרה מוות, מוות מתאונה ונכות מתאונה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט. בהתאם להוראות המכרז והחשכ"ל ברכב שירות הרחבה זו הינה חובה, עלות ההרחבה הינה 190 ₪ עבור המבוטח ובן/בת זוגו לכלל הכיסויים בחבילת ביטוח חיים ונכות. התשלום לכיסוי ביטוח חיים ונכות הינו על חשבון המבוטח (ברכב שירות השתתפות בעלות בהתאם להוראות המכרז).
  יובהר כי, בהתאם לתנאי המכרז האפשרות לרכוש חבילת ביטוח חיים ונכות מתאונה אינה חלה על אוכלוסיית נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.

 • מהי תוספת פיצוי עבור כיסוי לרכב חדש?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בביטוח רכב מקיף, לרכבים משנת ייצור 2022 ועד 2024 באפשרותך לרכוש הרחבה לתוספת פיצוי לרכב חדש. במקרה של אובדן או גניבת הרכב תשלם חברת הביטוח לרוכשים כיסוי לרכב חדש תוספת שלא תעלה על 15% משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח לרכישת רכב חדש מאותו יצרן ואותו דגם משנת הייצור החדשה.
  מובהר בזאת כי תוספת בגין הרחבה זו בשיעור של 4.5% מפרמיית ביטוח המקיף, הינה על חשבונך (בכל סוגי האחזקה).

 • האם הפוליסה כוללת את ההרחבה לשבר פנסים ומראות צד?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט! פוליסת הרכב לעובדי המדינה כוללת כיסוי פנסים ומראות לכלל עובדי המדינה במקרה של תאונה שגרמה לנזק למראות הצד החיצוניות ולפני הרכב החיצוניים (לרבות פנסי בלימה ואיתות). בכפוף לתנאי כתב השירות ובאמצעות ספק השירות, ולפי הפרטים הבאים:
   סכום התיקון המקסימלי למקרה ביטוחי לא יעלה על 5,000 ₪.
   גובה ההשתתפות העצמית לכל מקרה ביטוחי יעמוד על 250 לכל מוקד נזק.
   הפעלת פוליסת הביטוח לכיסוי זה אינה נרשמת בדוח התביעות.
  לקבלת שירות יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של ספק השירות כמפורט במפרט.

 • מה תעריף ביטוח החובה במסגרת מכרז עובדי המדינה לשנת 2024?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  על מנת לקבל את תעריף החובה במסגרת המכרז, יש להפחית 8.50% מהמחיר של החברה הזוכה בדגם הרכב שברשותך. ניתן למצוא את תעריפי ביטוח החובה של החברה הזוכה ב- "מחשבון ביטוח החובה" באתר רשות שוק ההון (התעריף במחשבון הינו לפני ההפחתה כאמור).

 • כיצד נקבע גובה דמי ההשתתפות העצמית בפוליסה?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  גובה דמי ההשתתפות העצמית במכרז עובדי המדינה לשנת 2024 נקבעים בהתאם לקיום עבר ביטוחי מלא ורצוף של 3 השנים האחרונות בביטוח רכב רכוש (מקיף או צד שלישי) ובהתאם למספר התביעות בתקופה זו (למעט רכב שמשקלו מעל 3.5 טון).
  למען הסר ספק, גובה דמי ההשתתפות העצמית אינם תלויים בגיל הנהג ו/או בוותק הנהיגה.

 • אילו כלי רכב מבוטחים ב- weSure במסגרת ביטוח עובדי מדינה לשנת 2024?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  weSure נבחרה לבטח בביטוח מקיף וחובה את היצרנים הבאים (*למעט דגמים ו/או שנות ייצור מוחרגים):
  אאודי, אופל, אורה, אוויס, איווקו, איסוזו, אלפא רומאו, אמ ג'י, ביואיק, ב.מ.וו, גי איי סי, גיי, גילי, ג׳יפ, דאצ׳יה, דודג׳, די אס, הונדה, ווי, וויה, וולוו, טסלה, יגואר, לינקולן, ליפ, לנד רובר, לנצ׳יה, לקסוס, מאזדה, מזראטי, מרצדס, ניסאן, סאנגיונג, סמארט, סקודה, סקיי וול, סרס, פורד, פורשה, פולקסווגן, פיאט, פיג׳ו, צ׳רי, קאדילק, קופרה, קרייזלר, רנו, שברולט.
  בנוסף, weSure נבחרה לבטח בביטוח צד שלישי וחובה את כל היצרנים.