קצת על ביטוח משכנתא

ביטוח זה מיועד לרוכשי דירה שנטלו הלוואה מהבנק ומאפשר להם לבטח את מבנה הדירה, לרכוש הרחבות נוספות ולכלול סעיף שעבוד לבנק המלווה, בהתאם לדרישות הבנק. ביטוח הדירה כולל את מבנה הדירה או הבית המצוינים במפרט, ששימושם העיקרי למגורים, לרבות החלקים הקבועים של הדירה ואלה המחוברים אליה חיבור של קבע - מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה. לגבי דירה המצויה בבית משותף, גם את החלק ברכוש המשותף והצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן).

לתשומת ליבך, על מנת להתאים את הביטוח לצרכיך עליך לוודא, בין השאר, כי בעת עריכת הביטוח סכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט משקף את ערך הדירה המלא, בהתאם לאמור לעיל ובתנאי הפוליסה, על מנת להימנע מתגמולי ביטוח נמוכים במקרה של אובדן הדירה

הכיסויים הכלולים בביטוח משכנתא

כיסוי למבנה

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שנגרמו למבנה, כתוצאה מאש, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, רוח שעולה על 30 קשר, שלג או ברד, נפילת כלי טיס, התנגשות רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ועוד. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבה לכיסוי מים ונוזלים אחרים

כיסוי זה מכסה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה כתוצאה מהימלטות או דליפה כל נוזל מתוך מתקני אינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית משותף. הרחבה זו ניתנת לרכישה באמצעות חברת שרברבים או שרברב פרטי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

אחריות כלפי צד שלישי

כיסוי זה מכסה חבות המבוטח לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בשל אירוע שגרם ל: מוות, מחלה, ליקוי גופני, נזק או אובדן לרכוש צד שלישי. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

כיסויים נוספים

weSure מאפשרת לך להתאים את הביטוח לצרכיך, ולרכוש כיסויים נוספים לפוליסת הדירה בתוספת פרמיה אטרקטיבית,
וזאת על מנת לאפשר לך ולמשפחתך הגנה מיטבית ושקט נפשי

סכום ביטוח נוסף בבית משותף כתוצאה מרעידת אדמה

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מסיכון של רעידת אדמה בלבד, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

סכום ביטוח נוסף בבית משותף כתוצאה מרעידת אדמה מורחב

כיסוי זה מכסה נזק שנגרם לדירה בבית משותף כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בפרק א' בפוליסה - ביטוח הדירה, בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח הדירה. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבת סיכוני
טרור

הרחבה זאת מכסה נזק פיזי כתוצאה ממעשה טרור למבנה הדירה בגובה סכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הדירה המבוטחת לבין הסכום שניתן על ידי מס רכוש וקרן פיצויים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

הרחבה לדירה שאינה תפוסה

הרחבה זאת מכסה גם תקופות שבהן הדירה אינה תפוסה ליותר מ- 60 ימים רצופים. לפרטים נוספים, ראו תנאי הפוליסה.

שאלות נפוצות

 • האם גובה ההשתתפות העצמית שווה בכל סוגי הנזקים?

  תביעותתביעות דירה

  גובה ההשתתפות העצמית משתנה בין סוגי נזק שונים ובין הכיסויים השונים, ככל שנרכשו. לדוגמה, בנזק מסוג רעידת אדמה גובה ההשתתפות העצמית הינו בדרך כלל בשיעור של כ – 10% אחוזים מסכום ביטוח המבנה, לעומת סכום נקוב בהתאם לסוגי הנזק השונים בגין נזק רכוש בדירה. יצוין כי במעמד רכישת הפוליסה ניתן להקטין את אחוז ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה תמורת תשלום פרמיה.

 • כתוצאה מפיצוץ צינור בדירתי נגרם נזק לדירתי ולשכן. כיצד עליי לפעול?

  תביעותתביעות דירה

  בכל אירוע ביטוחי, עליך לעשות ככל הניתן על מנת להקטין את הנזק. עליך לדאוג לתיקון הנזק באמצעות שרברב הסדר או פרטי – בכפוף לכיסוי הביטוחי שרכשת. בנוסף, יש להודיע לנו על צד ג' שניזוק ושמאי יבצע הערכת נזק וינחה את צד ג' לגבי המשך הטיפול.

 • האם כדאי לרכוש גם כיסוי נגד רעידות אדמה?

  ביטוח דירות

  ברור. הסטטיסטיקה במדינת ישראל מוכיחה שכל 80 שנים, בערך, מתרחשת רעידת אדמה חזקה ומדי מספר שנים מתרחשות גם רעידות אדמה קלות. למה לך לקחת את הסיכון ולוותר על כיסוי זול יחסית אצלנו ב- weSure?

 • מה הכוונה במונח "הגבלת סכום לפריט"?

  תביעותתביעות דירה

  אחריות חברת הביטוח מוגבלת לאחוז מסוים מסכום ביטוח התכולה לפריטים מסוימים המפורטים ברשימת הפוליסה, כגון: כסף מזומן, כלי כסף, פסלים, יצירות אומנות, שטיחים, פרוות וכו'. במקרה של נזק מכוסה לפריט המוגבל בסכום הביטוח, יהיה הכיסוי בגין אותו פריט בהתאם למגבלה המפורטת בפוליסה. לדוגמה:
  פריט מסוים מוגבל לעד 5% מסכום ביטוח התכולה וערכו 7,000 ₪.
  אם סכום ביטוח התכולה הוא 60,000 ₪, הסכום המרבי לפריט בהתאם למגבלה עומד ע"ס של 3,000 ₪ (לפי חישוב של 60,000 *5% = 3,000)

 • מה זמן הטיפול בתביעת דירה?

  תביעותתביעות דירה

  זמן הטיפול בתביעת דירה הינו עד 30 ימים ממועד קבלת מסמך מהותי אחרון. ככל שהמסמכים יועברו בהקדם, הדבר יזרז ויקצר את זמן הטיפול בתביעה.

להרחבה על תנאי הפוליסה

ניתן לקרוא את תנאי הפוליסה שלנו לביטוח משכנתא בקישור הבא:
לתנאי הפוליסה לביטוח מבנה ותכולה