weSure לשירותכם

אנו ב- weSure מאמינים שמגיע לך שירות טוב יותר ממה שהכרת עד היום. שירות פשוט יותר, נגיש יותר והוגן, התואם את צרכיך ומאפשר לך חוויה אחרת, פשוטה וטובה. מתוך הבנה כי דיגיטל הוא רק אמצעי ולא המהות, גיבשנו אמנת שירות חדשה ומתקדמת המבוססת על הערכים האלה, תוך הקפדה על מתן שירות מקצועי, יעיל ובכבוד הדדי.

פשטות 

אנו ב- weSure מאמינים בפשטות, ולכן השקענו כדי שהמורכבות תישאר רחוק מאחור. אנחנו משתמשים בממשקים ידידותיים, נגישים, ברורים וקלים לתפעול, והכל בכל אחד מהשלבים בחיי פוליסת הביטוח. החל משלב רכישת הפוליסה בצורה פשוטה, קלה, נגישה וברורה, כאשר בכל זמן נתון ניתן להוסיף בפשטות ובקלות כיסויים לפוליסה קיימת ו/או לבטלם, לשינוי סכומי הביטוח, להגיש תביעות ולהתעדכן בכל המידע הקשור לפוליסה, תביעות, גבייה וכו', והכל באופן נגיש, פשוט וקל.

פשטות וחיוך

זמינות 

אנחנו ב- weSure זמינים עבורך 24/7, מכל מקום, מכל מכשיר או פלטפורמה דיגיטלית. יצרנו עבורך איזור מידע אישי, בו תוכל לבצע את כל הפעולות שניתן לעשות: רכישת פוליסות, ביטול פוליסות (בקליק אחד!), הוספת כיסויים בפוליסה קיימת או בביטולם, שינוי סכומי ביטוח, צפייה בסטטוס תביעה עדכני, צפייה בכל המסמכים ששלחת אלינו באלה ששלחנו אליך, מעקב אחר גביית תשלומים, עדכון פרטים אישיים ועוד. באיזור המידע האישי תוכל גם לצפות בהודעות אישיות ובהצעות משתלמות עבורר. אנו מתחייבים כי לא משנה באיזו דרך תבחר, תמיד נפעל מולך בשקיפות מלאה, תוך מתן מידע מפורט, ענייני ומלא.

הוגנות 

weSure הוקמה כדי להיות חלק מהקהילה שלך, וככזו נקפיד לפעול מולך בהגינות ובהוגנות, בתום לב ובכבוד, תוך שמירה על פרטיות המידע שלכם. אומנם weSure היא חברת ביטוח דיגיטלית, אבל אנחנו מבינים את החשיבות של יחס אישי ושלכל לקוח צרכים ייחודיים ולכן נעשה כמיטב יכולתנו להעניק לך שירות אישי ומותאם לצרכיך. מאחר שייתכנו טעויות על ידינו, וכדי שנוכל להמשיך ולהשתפר למענך, ניתן להשיג על רמת שירות שאינה טעמה את ציפיותיך בפנייה לממונה על השירות ב- weSure או לממונה פניות הציבור, בכל אחד מהדרכים הבאות:   

  1. מייל : service@we-sure.co.il  
  2. המוקד הטלפוני של החברה : 6835*   
  3. מוקד השירות של החברה עומד לרשותכם בימים א – ה' בין השעות 08:00-17:00, ובימי ו' בין השעות 8:30-12:30 
  4. פניה בדואר – כתובתנו : ווישור חברה לביטוח בע"מ, אבא הלל סילבר 12 (בית איילון ביטוח), רמת גן,

ממונה פניות ציבור : 

ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בחברה באמצעים הבאים : בדרך של פניה במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של החברה, בדואר אלקטרוני – pniyot@we-sure.co.il או בדואר. 

 

מדדי השירות  

כחלק מתפיסת השירות כלפי לקוחותינו, אנו מחויבים לזמינות, ליעילות וליישוב תביעות בהתאם לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור ובהתאם לטבלת המועדים המפורטת להלן :

 

הפעולה  המועד או התקופה הקבועים  סעיף בחוזר  
דרישה מידע ומסמכים נוספים 14 ימי עסקים 8 (א)(6)
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 30 ימים 8 (ב)
מסירת הודעה המשך בירור תביעה כל 90 ימים 8 (ו) (3)
מסירת הודעת שינוי מבעוד מועד לגבי הקטנת תשלומים עתיים או הפסקתם 30-60 ימים 8 (ט) (6)
העברת העתק מפסק דין או הסכם 14 ימי עסקים 8 (יב)(2)
מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה 14 ימי עסקים 8 (יג)(1)
הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי 7 ימי עסקים 8 (יג) (2)
מסירת העתקים מפוליסה או תקנון 14 ימי עסקים 8 (טו) (1)
מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע 21 ימי עסקים 8 (טו) (3)
מענה בכתב לפניית ציבור 30 ימים 8 (יד)