מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

אנחנו בווישור מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור לקוחות הקבוצה וכל מי שעושה שימוש באתר ובאפליקציה שלה ("נושאי המידע"). במסמך מטה מפורט מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר ("האתר") ובאפליקציה ("האפליקציה") של הקבוצה וכן ביחס לטפסים הפיזיים והדיגיטליים ובכל הערוצים בהם פועלת הקבוצה. המסמך גם מפרט בתמצית את האופן שבו משתמשת הקבוצה במידע הנמסר לה על ידי נושאי המידע או הנאסף על-ידה.

הקבוצה אוספת מידע על נושאי המידע בעיקר כדי לספק את השירותים שלה, אך גם כדי לשפר את אותם שירותים, לעמוד בדרישות הדין החלות על הקבוצה וכן לצורך מטרות נוספות שיפורטו במסמך זה. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי.

המידע האישי נשמר במאגרי החברה והקבוצה בין היתר לצורך פרסום ושיווק של מוצרי ושירותי הקבוצה, או של מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים המשווקים בשיתוף פעולה עם הקבוצה, על ידי הקבוצה או מי מטעמה, כולל פרסום מותאם אישית, באמצעים שונים לרבות דואר אלקטרוני, מסרונים, פקס והודעה מוקלטת.
כדי להסיר את עצמך מרשימות התפוצה לקבלת פניות שיווקית, ניתן להודיע לנו על כך בכל עת באמצעות בפניה למוקד השירות במייל policy@we-sure.co.il תוך ציון שם מלא, ת.ז. ומספר פוליסה, או ב"עדכון פרטים" באזור המידע האישי ללקוחות רשומים.
הסרה מרשימת תפוצה לפניות שיווקיות באמצעים אלקטרוניים, לא תמנע מהחברה משלוח הודעות במייל, SMS וכו' בהתאם להוראות כל דין החל על החברה.

בכל הקשור לאפליקציית מובייל, ניתן לעיין במדיניות פרטיות באפליקצייה ובתנאי השימוש באפליקצייה.