ברוכים הבאים לאפליקציית "WeSure" ("האפליקציה") מקבוצת ווישור ("ווישור", "קבוצת ווישור").

אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל השימוש באפליקציה החדשנית של ווישור. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.
המדיניות חלה על כל חברה מקבוצת ווישור, קרי כל חברה המוחזקת בשיעור של 50% ומעלה על ידי ווישור גלובלטק בע"מ.

נתונים שימסרו ואשר יאספו אודותיך במסגרת השימוש באפליקציה יישמרו במאגרי המידע הרשומים של קבוצת ווישור ויעובדו על ידינו ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמנו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באפליקציה, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאפליקציה ו/או משירותים אותם ווישור מציעה דרכה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האפליקציה ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש באפליקציה. אם אינך מסכים/מה לאחד מהתנאים, יש להימנע מהמשך השימוש באפליקציה ו/או לפנות אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. השימוש במידע ייעשה בהתאם לדין.

איזה מידע אנו אוספים?

הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של ווישור. ללא האישור ומסירת הפרטים והמידע הדרוש, לא ניתן יהיה להשתמש באפליקציה. המידע הנאגר הוא כדלקמן:
(א) מידע אישי מזוהה

כחלק מהצטרפותך לאפליקציית weSure ומהשימוש בה, נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של ווישור הרשומים על-פי חוק, כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות הדין ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע. באמצעות מידע זה ווישור תוכל, בין היתר, לבצע ניתוחים ו/אפיונים וסטטיסטיקות אודות המשתמש באפליקציה ולהציע לו / עבורו ו/או למי מטעמו הטבות שונות ו/או מבצעים ו/או הצעות עסקיות לרבות תמחור מוצרים ביטוחיים, אשר מותאמים אישית לצרכיו. בין היתר אוספת האפליקציה את הנתונים הבאים:

 • שמך, גילך, מקום מגוריך, פרטי הקשר שלך, מצבך המשפחתי, פרטים שונים הנוגעים לשירותים שאתה מגלה בהם עניין, השירותים שנצרכו על ידך ופרטי מידע נוספים שאתה עשוי להתבקש למסור לנו במסגרת השימוש באפליקציה כאמור.
 • מספר תעודת זהות; מספר רישוי הרכב; מס' טלפון נייד;
 • נתוני הנהיגה של הנוהג ברכב לרבות מיקום הנסיעה, שעות הנסיעה, מהירות הנסיעה ואופן הנסיעה, מספר הק"מ בכל נסיעה; וכיוצ"ב.
 • פרטי מיקום בין היתר, באמצעות אות ה- GPS שעשוי להיות משודר אלינו כחלק מהשימוש באפליקציה. יודגש בהקשר זה כי האפליקציה אוספת נתוני מיקום, גם כאשר היא לא בשימוש.
 • כל מידע טכני גלוי אשר זמין לווישור בעת השימוש של המשתמש/ת בשירות המקוון, מידע כאמור הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ובכלל זה מידע אודות התנהגות המשתמשים, כגון דפוסי פעילותו/ה של המשתמש/ת בשירות המקוון, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, דפים ומודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת לפני הגעתו/ה לשירות המקוון, דפים ומודעות בהם ביקר/ה לאחר מכן, מידע שהמשתמשים מספקים באופן אוטומטי, דוגמת כתובת ה-IP שלהם, בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה בשירות המקוון ("המכשיר"), וכן פרטים מזהים נוספים מהמכשיר כגון מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגראפי וכיוצ"ב, והכל בין אם המכשיר או איזה מרכיביו פועלים או כבויים.
 • מידע על המכשיר הנייד שברשות המשתמש לרבות דגם החומרה, פרטי החומרה, מספרו ומזהים ייחודים אחרים של המכשיר, גרסת בתוכנה הנוכחית, גרסת מערכת הפעלה והגדרות המכשיר.
 • פרטי שגיאות, פרטי אבחון ופרטים טכניים, אודות האפליקציה והשימוש בה על ידך.
 • פרטי האפליקציה אשר תותקן על מכשיר הטלפון הנייד שלך, מספרה, סוג מערכת ההפעלה של המכשיר, תאריך ההתקנה ושעת ההתקנה.
 • פרטי שימוש בשירותים המוצעים באמצעות האפליקציה לרבות תאריך, סוג השירות שמומש ושעת השימוש.
 • פרטי המידע אותו הזנת לתוך האפליקציה וזאת בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו.

(ב) מידע אנונימי

בעת השימוש באפליקציה, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, תאריך ביקורך באפליקציה, משך השימוש באפליקציה, באילו עמודים ביקרת באפליקציה וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש וכן נתונים אודות מיקום המערכת ונוכחות של מערכת נוספת באיזור.

(ג) Cookies ו/או קבצי מידע אחרים ו/או דומים

האפליקציה עושה שימוש ב-עוגיות/קוקיס (Cookies) ו/או קבצי מידע אחרים ו/או דומים (להלן: "עוגיות"), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, אימות פרטים, אבטחת מידע, התאמת האפליקציה להעדפותיך האישיות ולהקל על השימוש באפליקציה. כמו כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של ווישור המותאמים לך בעת שימושך באפליקציה.

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאפליקציה, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האפליקציה וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של הטלפון שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באפליקציה, משך הזמן ששהית באפליקציה, מהיכן הגעת אל האפליקציה, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באפליקציה.
כמו כן, לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באפליקציה שמחייבים רישום והזנת פרטים. המידע שבקבצי העוגיות הינו מוצפן. ווישור נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ומערכות ווישור יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן הטלפון שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאפליקציה, בהתאם להגדרות הדפדפן.
כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות מהטלפון שלך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי ווישור והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באפליקציה, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

היכן ישמר המידע?

המידע שתמסור בעת שימושך באפליקציה, יישמר במאגרי המידע הרשומים של ווישור בארץ ו/או בחו"ל, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות קבוצת ווישור, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר, פניות שיווקיות ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

איזה שימוש נעשה במידע שנאסף?

ווישור או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באפליקציה או אם תמסור מידע לווישור מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באפליקציה, ווישור תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

 • עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באפליקציה הינו מידע אישי מזוהה, שנאסף לצורך ביצוע ניתוח וניהול סיכונים מותאם אישית על פי דפוסי הנהיגה של הנוהגים ברכב וזאת בין היתר כדי להתאים את מוצרי הביטוח של ווישור ושירותים המוצעים לך, בין באמצעות האפליקציה ובין מחוצה לה, להעדפותייך ולצרכייך .
 • ניתוח וניהול סיכונים, איסוף וניתוח סטטיסטיקות לצורך ניהול סיכוני הביטוח של ווישור.
 • מתן השירות באמצעות האפליקציה לרבות הניהול התקין של האפליקציה ותפעול השירותים המוצעים בה.
 • מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם ווישור.
 • אספקת שירותים הנדרשים על פי דין
 • ביצוע שיווק דיגיטלי של מוצרי ביטוח
 • הצעה ועריכת ביטוח וחיתום דיגיטלי, לרבות תיעודו ותיעוד תשובות לשאלות חיתומיות. יובהר כי התיעוד עשוי להיות באמצעות הקלטת מסך של תהליך הרכישה.
 • ניתוח נתונים, שינוי מודלים עסקיים, ושינוי שיטת התמחור בווישור ובהתאם לשיקול דעתה. ניתוח נתונים ביצוע סקרים וסטטיסטיקות לצרכי שיווק.

פניות שיווקיות על בסיס והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של ווישור, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים שאינם קשורים אל ווישור ו/או שנמצאים עמה בשיתוף פעולה שיווקי כלשהו.
למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול רק על מידע אישי, כהגדרתו בחוק. ככל שמידע כלשהו ייאסף אודותיך באופן שאינו מזהה אותך ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, ווישור תהא רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה.

האם המידע מועבר לצדדים שלישיים ?

ווישור נעזרת בשירותים של ספקים חיצוניים לצורך איסוף ועיבוד הנתונים עבורה. המידע שווישור מקבלת עשוי להיחשף ישירות לספקים ו/או לגורמי צד שלישי רלוונטיים המשתמשים במידע זה או להיאסף ישירות על ידם. ווישור וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבורה, או במתן שירות אחר לווישור משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של ווישור.

ווישור וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבורה, או במתן שירות אחר לווישור, משתמשים במידע אישי בין היתר, על מנת:

 • לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבקשת ווישור בין היתר לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות והמוצרים הבטוחים של ווישור וכן לצרכים פרסומיים, כלכליים ושיווקיים של ווישור.

נוסף על האמור לעיל, ווישור לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים אחרים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

 • כל מידע שווישור נדרשת לגלות בהתאם לדרישות רגולטוריות לרשות מוסמכת.
 • מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין ווישור, או אם תבצע באפליקציה פעולות שבניגוד לדין או תנאי השימוש.
 • על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 • כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בווישור.
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 • בכל מקום באפליקציה בו תינתן על-ידך הסכמה לכך.

העברת המידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.

 שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באפליקציה, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של ווישור. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי ווישור. אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, כפוף למדיניות פרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות פרטיות של ווישור. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות פרטיות שלהם.

חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של ווישור. מידע כזה ישוגר אליך בעת השימוש באפליקציה בין היתר באמצעות SMS, הודעות Push, התראות המכשיר והמייל. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע השיווקי. מידע הקשור לתפעול שוטף, לדין ולאפליקציה ימשיך להשלח אליך. למידע נוסף, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של ווישור.

שינויים במדיניות הפרטיות

ווישור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה באופן אוטומטי באפליקציה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

בכל מקרה מדיניות זו מתווספת ולא מחליפה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר האינטרנט של החברה.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי ווישור ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: ווישור חברה לביטוח, דרך השרון 12, כפר-סבא , מיקוד : 4427125, או פנה למוקד שירות הלקוחות של ווישור באמצעות כתובת מייל : Pniyot@we-sure.co.il

האם האפליקציה מאובטחת?

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באפליקציה.

ווישור עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, ווישור אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

עליך לדעת כי כל גלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב. שמירת אמצעי ההזדהות באפליקציה לרבות, שם משתמש וסיסמא בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך באפליקציה.

הזהרו מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעם ארגונך ו/או מועדון שהנך משתייך אליו, אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה ו/או להוריד עדכונים ו/או להיכנס לאפליקציה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות, איפוס ססמה וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של הארגון ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה למבוטחים / לקוחות בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 

וויתור והגבלת אחריות

הגלישה והשימוש באפליקציה הינם באחריות המשתמשים. אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

 

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת ווישור חברה לביטוח, דרך השרון 12, כפר-סבא , מיקוד : 4427125, או באמצעות כתובת מייל : Pniyot@we-sure.co.il  או בטלפון : *6835