• מהם כתבי השירות בביטוח צד שלישי?

  ביטוח צד ג'עובדי מדינה לשנת 2022עובדי מדינה לשנת 2023

  כתבי השירות בפוליסה לביטוח צד שלישי הינם שירותי דרך וגרירה ושבר שמשות.
  הפעלת כתבי השירות לא נרשם בדוח העבר הביטוחי.

 • מהם כתבי השירות בפוליסה לביטוח מקיף?

  ביטוח מקיףעובדי מדינה לשנת 2022עובדי מדינה לשנת 2023

  כתבי השירות בפוליסה לביטוח מקיף הינם שירותי דרך וגרירה, שבר שמשות ורכב חלופי. הפעלת כתבי השירות לא נרשם בדוח העבר הביטוחי.

 • מיהו נהג חדש על פי הפוליסה?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'עובדי מדינה לשנת 2022עובדי מדינה לשנת 2023

  נהג שלא עברה שנה מיום קבלת הרישיון שלו ועד יום כניסת הביטוח לתוקף

 • הרכב נפגע כתוצאה ממעשה טרור וצריך לגרור אותו. מה עושים?

  ביטוח מקיףתביעותתביעות מקיף

  ככל שרכשת את כתב שירות גרירה ושירותי דרך, הכיסוי לא כולל שירות כתוצאה ממלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, והגרירה צריכה להתבצע על ידי המדינה. לכן, יש לפנות למס רכוש.

 • האם הדירה שלי מבוטחת כתוצאה ממעשה טרור?

  ביטוח דירותתביעותתביעות דירה

  דירות מגורים ותכולתן מבוטחות, בגין נזקי טרור, באמצעות המדינה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. לפיכך, הפוליסה התקנית מחריגה כיסוי זה, אך ניתן לרכוש הרחבה בגין אירועים אלה. ההרחבה כוללת פיצוי בגין נזק פיזי מלא או חלקי לדירה ו/או לתכולה, אם בוטחה. חשוב להדגיש שהכיסוי מוגבל לסכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח (מבנה או תכולה) לבין סכום הפיצוי הניתן מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. זאת אומרת, הכיסוי הינו שיורי, המכסה אם ורק בגין הנזקים שאינם מכוסים על ידי חוק מס רכוש ועד סכום הביטוח המופיע בפוליסה בגין ההרחבה.

 • הייתי באוטו בזמן שהרכב שלי נפגע כתוצאה מטיל ויש לי נזקי גוף. מה לעשות?

  ביטוח רכב חובהתביעותתביעות רכב חובה

  לפי הוראות החוק, כל מי שנפגע כתוצאה מפעולה איבה, גם אם במהלך שימוש ברכב מנועי (כגון נהיגה, נסיעה בתוכו, יציאה ממנו וכדומה), אינו נחשב כנפגע תאונת דרכים ולכן פוליסת ביטוח החובה אינה מכסה אותו. במקרה כזה, יש לפנות לביטוח לאומי כדי להיות מוכר כנפגע פעולת איבה

 • האם הפוליסה לביטוח רכב רכוש מכסה אבדן או נזק בשל פעולות אויב או מלחמה?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'תביעותתביעות מקיף

  בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית לרכב רכוש, אין כיסוי לאבדן או נזק לרכב שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית ומהפכה. במקרה שהרכב שלך נפגע בשל אחת מהפעולות האלה, יש לפנות למס רכוש במשרד האוצר

 • מהו חריג מהומות ופרעות בביטוח רכב רכוש? והאם ניתן לבטל אותו?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'תביעות

  בהתאם לתנאי הפוליסה תקנית ברכב רכוש, הכיסוי הביטוחי אינו כולל אבדן או נזק בשל פעולות שובתים, פעולות משביתים או בשל מהומות. יחד עם זאת, ניתן לרכוש הרחבה המרחיבה את הכיסוי הביטוחי גם בגין אבדן או נזק לאחת מהפעולות שלעיל.
  אולם, חלק מאירועים של פרעות ומהומות מוכרים על ידי מס רכוש וקרן הפיצויים כפעולות איבה/טרור ולכן במקרים אלה יש לפנות אליהם.

 • ברשותי רישיון נהיגה שאינו ישראלי (רישיון נהיגה זר), מה עליי לעשות?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'

  הכיסוי הביטוחי בביטוח רכב רכוש מותנה בקיום רישיון נהיגה בר תוקף בישראל. באחריותך לוודא ברשויות המוסמכות כי רישיון הנהיגה שלך הינו בר תוקף בישראל, ככל שהינך נושא ברישיון נהיגה בינלאומי או רישיון זר שאינו ישראלי.

 • מהם אביזרים אינטגרליים והאם אני נדרש לבטח אותם?

  ביטוח מקיףתביעות מקיף

  מקרה הביטוח בפוליסה כולל כיסוי לאביזרים ומכלולים הקבועים בחבילה הבסיסית של דגם הרכב בהתאם למפרט היבואן, כתוצאה מאחד מהסיכונים המפורטים בפוליסה. אם התקנת ברכבך אביזרים נוספים שאינם נכללים בהגדרה לעיל, גם אם הם נרכשו מיבואן הרכב בחצר היבואן, חשוב להרחיב את הפוליסה לכלול כיסוי גם לאביזרים אלו.

 • מהי השתתפות עצמית?

  ביטוח מקיף

  השתתפות עצמית הינה סכום שינוכה במקרה ביטוח מתגמולי הביטוח להם הינך זכאי. אם נגרם נזק לרכב עצמו ולצד שלישי חברת הביטוח זכאית לגבות את דמי ההשתתפות העצמית הגבוה מבין השניים. בנוסף, אם שמאי קבע כי לרכב נגרם ירידת ערך ממקרה הביטוח, תנוכה השתתפות עצמית נפרדת ונוספת, בשיעור הנקוב במפרט (דף הרשימה).

 • מהו גבול אחריות?

  ביטוח מקיףתביעות מקיף

  גבול האחריות הנקוב במפרט (דף הרשימה) הינו סכום הפיצוי המקסימלי בו תחוב חברת הביטוח במקרה ביטוח. לכן, חשוב לוודא בין השאר כי גבולות האחריות הנקובים במפרט מתאימים לצרכיך.

 • מהי ירידת ערך?

  ביטוח מקיףתביעות מקיף

  במקרה ביטוח יכול להיקבע על ידי שמאי כי לרכב נגרם ירידת ערך כתוצאה ממקרה הביטוח. במקרה כזה תהא זכאי לפיצוי בגין ירידת הערך שנקבעה ובניכוי השתתפות עצמית נפרדת בשיעור הנקוב במפרט (דף הרשימה).

 • מהם הסיכונים המבוטחים לרכב עצמו בביטוח מקיף?

  ביטוח מקיףתביעות מקיף

  1. אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;
  2. התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא;
  3. גניבה;
  4. כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת נסיון גניבה;
  5. שטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש;
  6. מעשה זדון; אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו.
  חשוב לעיין בתנאי הפוליסה לרבות התנאים הכלליים וכן הסייגים והמגבלות הנקובים בתנאי הפוליסה

 • האם לבטח את הרכב שלי בביטוח מקיף או בביטוח צד ג' בלבד?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'

  על שאלה זו תוכל רק אתה לענות... אולם, לרוב נהוג לבטח כלי רכב ישנים רק בביטוח צד ג'. חשוב לדעת, כי ביטוח מקיף הינו ביטוח רחב יותר המעניק כיסוי לרכב עצמו כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה, וכן נזקים לרכוש צד שלישי עד לגבול האחריות הנקוב במפרט. ביטוח צד שלישי מוגבל לחבות (אחריות) לנזקי רכוש כלפי צד שלישי בלבד.
  חשוב מאוד שתתאים את הביטוח בהתאם לצרכיך והיכולת הכלכלית שלך לעמוד בנזקים לרכב עצמו, ככל שלא בחרת לבטח את הרכב בביטוח מקיף. כמובן שרכב משועבד מחויב ע"י הבנק המלווה בביטוח מקיף הכולל סעיף שעבוד לבנק

 • מדוע חשוב לבטח את הרכב?

  ביטוח מקיף

  הרכב הינו נכס חשוב ומשמעותי ולכן קיים אינטרס מובהק להגן עליו. הרכב משמש אותנו לניידות יומיומית בכבישי הארץ וככזה טומן בחובו סיכונים לא מבוטלים וחושף אותנו לנזקים משמעותיים לרכב ולאחריות כלפי רכוש צד שלישי. הדרך היעילה המצויה הינה ביטוח הרכב. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הרכב כתוצאה מתאונה, גניבת הרכב, נזקי טבע, אש, ולנזקי רכוש צד שלישי והוצאות נוספות ומשמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.

 • מתי נכנסת לתוקף תעודת ביטוח החובה?

  ביטוח רכב חובה

  ביטוח החובה נכנס לתוקף ביום תחילת הביטוח אך לא לפני מועד תשלום הביטוח, המאוחר מבין השניים. לתשומת ליבך, תעודת ביטוח חובה שאינה משולמת ולא הוטבעה בה חותמת בנק אינה בתוקף!

 • מה זו מערכת LDW?

  ביטוח רכב חובה

  מערכת זו הינה מערכת בטיחות ברכב המתריעה בפני הנהג על סטייה מנתיב הנסיעה. בחלק מהמערכות שהותקנו ע"י יצרן הרכב, רכיב זה כולל גם אפשרות לשמירה אקטיבית על מרכז נתיב הנסיעה. קיום או התקנת מערכת זו ברכב מעניקה לך הנחה בדמי ביטוח החובה. אם התקנת מערכת זו ברכב, ובספח תעודת ביטוח החובה לא מעודכן כי קיימת מערכת זו ברכב, אנא פנה לחברתנו לעדכון הפרטים וקבלת הנחה בהתאם לתעריף החברה.

 • מה זו מערכת FCW?

  ביטוח רכב חובה

  מערכת זו הינה מערכת בטיחות ברכב המתריעה בפני הנהג על אי שמירת מרחק. בחלק מהמערכות שהותקנו ע"י יצרן הרכב רכיב זה כולל גם בלימה אקטיבית של הרכב במצבי חירום מסוימים. קיום או התקנת מערכת זו ברכב מעניקה לך הנחה בדמי ביטוח החובה. במידה והתקנת מערכת זו ברכב, ובספח תעודת ביטוח החובה לא מעודכן כי קיימת מערכת זו ברכב, אנא פנה לחברתנו לעדכון הפרטים וקבלת הנחה בהתאם לתעריף החברה.

 • האם אני חייב לרכוש ביטוח מקיף וחובה יחדיו בחברת ווישור?

  ביטוח מקיףביטוח רכב חובה

  כמובן שאינך מחויב בכך. אם תרכוש ביטוח חובה ומקיף יחדיו ב- weSure אתה עשוי לקבל הנחה בדמי הביטוח (בכפוף לשיקול דעת החברה). בנוסף, במקרה תביעה, לא עלינו, הטיפול ייעשה מול חברה אחת ובהמצאת מסמכים פעם אחת, במידה וכתוצאה ממקרה ביטוח היתה פגיעת גוף ורכוש.

 • אני מבוטח בחברת ביטוח אחרת ותעודת הביטוח אבדה לי, חברת הביטוח דורשת ממני תשלום בגין הוצאת ביטוח חובה חליפית, האם זה כך גם ב"ווישור"?

  ביטוח רכב חובה

  חברת weSure עובדת במתכונת דיגיטלית מלאה ומיד לאחר עריכת ביטוח ותשלום דמי ביטוח החובה תישלח אליך תעודת הביטוח בדוא"ל. תעודה זו ניתנת להצגה ולשימוש מול כל גורמי החוק לרבות בעת ביצוע טסט לרכב. אנו ממליצים לשמור את תעודת החובה בטלפון הנייד של כל המשתמשים ברכב וכמובן להדפיסה ולשמור ברכב.

 • רכשתי רכב, האם אוכל להשתמש בתעודת החובה של בעל הרכב הקודם?

  ביטוח רכב חובה

  איננו ממליצים להשתמש או להסתמך על תעודת הביטוח הקיימת של בעל הרכב הקודם. במצבים מסוימים הינך עלול להיות חשוף מבחינה ביטוחית דבר שיכול להוביל לפגיעה כלכלית בך ובמשפחתך וכן לסנקציות פליליות, בהתאם לקבוע בדין.

 • רכשתי ביטוח חובה בחברתכם וכעת אני מבקש שבני שהוציא רישיון ינהג ברכב, מה עליי לעשות?

  ביטוח רכב חובה

  מזל טוב ונסיעה בטוחה! חברת ווישור הינה חברה דיגיטלית המאפשרת לך לעדכן את הכיסוי הביטוחי בפוליסה במגוון אמצעים ובנוחות מקסימלית - באפשרותך לעדכן הכיסוי הביטוחי באיזור האישי בקלות ובנוחות. כמובן שגם נציגי החברה עומדים לרשותך בשעות הפעילות ויסייעו לך לעדכן את פרטי הפוליסה והביטוח.

 • כיצד ניתן לדבר איתנו?

  מי אנחנו?

  ניתן לדבר איתנו במייל: service@we-sure.co.il, בטלפון: 6835* או ברשתות החברתיות (חפשו wesure באינסטגרם או בטוויטר)

 • מי אנחנו?

  מי אנחנו?

  אנחנו מחזירים את הביטוח לידיים שלכם - חברת הביטוח הקהילתית האינטרנטית האמיתית בישראל.
  weSure נוסדה ב- 2018 על ידי שני מנהלים בעלי ניסיון רב בתעשיית הביטוח: אמיל וינשל, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, וניצן צעיר-הרים, המכהן כמנכ"ל החברה. weSure קיבלה רישיון מבטח ביולי 2018 בענפי ביטוח דירות, רכב מקיף ורכב חובה, לאחר שנבחנו יכולותיה לעמוד בכל הוראות הדין ובדרישות ההון, יציבות וחוסן פיננסי הנדרש על ידי רשות שוק ההון. החברה מגובה באמצעות חברות ביטוח המשנה המובילות בעולם. מטה החברה שוכן בכפר סבא והיא מבוססת על תפיסות מתקדמות של ניהול מערכי ביטוח יעיל, טכנולוגיות חדישות ותהליכי עבודה אוטומטיים תוך מתן שירות מכל מקום ובכל זמן 24/7

 • למי מתאים ביטוח bSure?

  ביטוח דירות

  ביטוח זה מיועד למי שלא צריך ביטוח ל"כל נזק קטן" אלא עבור נזקים משמעותיים, כגון: רעידת אדמה, אש, התפוצצות וכו'. גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה זאת הינם 4,700 שקלים, למעט נזקי רעידת אדמה.

 • מחזיק בכלי ירייה?

  ביטוח דירות

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מחריג חבות כלפי צד שלישי כתוצאה משימוש בנשק. אנחנו ב- weSureו מאפשרים לך להרחיב את הכיסוי הביטוחי כלפי צד שלישי לכלול חבות זו וככל שצוין הדבר במפורש במפרט.

 • מה כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  הכיסוי הביטוחי בפוליסת הדירה לחבות כלפי צד שלישי הינו למקרה ביטוח שהוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז - 2007 וגרם למוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי, לנזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

 • האם נזקים כתוצאה מאיטום לקוי מכוסים במסגרת הרחבה לסיכוני מים?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  נזק כתוצאה מאיטום לקוי אינו כלול כסיכון המכוסה בהרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים. יחד עם זאת, אם בחרת לרכוש הרחבה של נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות שרברב שבהסדר, הכיסוי יכלול גם נזקי איטום ובהתאם לתנאים המפורטים בהרחבה לתיקון נזקי איטום באמצעות שרברב שבהסדר, ללא תוספת פרמיה.

 • האם יש כיסוי כאשר איננו גרים בדירה באופן רצוף 60 יום ויותר?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  חשוב להודיע לחברת הביטוח על כך ולרכוש הרחבה מתאימה לצורך הכיסוי הביטוחי. לתשומת ליבך, אם לא רכשת הרחבה כאמור, הינך עלול להיות חשוף לנזקים שאינם מכוסים בפוליסה עקב היות הדירה בלתי תפוסה!

 • הבנק מחייב אותי לרכוש את ביטוח המשכנתא אצלו, האם אני חייב?

  ביטוח משכנתא

  הבנק אינו יכול לחייב אותך לרכוש ביטוח משכנתא אצלו!
  באפשרותך לרכוש ביטוח משכנתא בחברת הביטוח בהתאם לבחירתך.

 • האם ביטוח משכנתא הוא ביטוח חובה?

  ביטוח משכנתא

  ביטוח המשכנתא הינו תנאי לקבלת הלוואה לצורך רכישת דירה והוא כולל סעיף שעבוד לגורם המלווה.

 • מה משמעות רכישת כיסוי עבור סכום ביטוח נוסף?

  ביטוח דירות

  מאחר ופרק ביטוח הדירה (מבנה) מתייחס לעלות הבנייה בלבד, חשוב לכלול גם כיסוי לעלות הקרקע. הרחבה זו נועדה לדירה בבית משותף, ככל שקיים כיסוי רעידת אדמה בתוקף, וניתן לרכוש אותה כנגד סיכון רעידת אדמה או כנגד כלל הסיכונים המפורטים בפרק ביטוח הדירה ובהתאם לתנאי ההרחבה והפוליסה. רכישת הרחבה ל"סכום ביטוח נוסף" משלימה את הכיסוי הביטוחי לכלול גם את עלות הקרקע.

 • האם חייב לבטח את תכולת הדירה והמבנה ביחד או שניתן לבטחם בנפרד?

  ביטוח דירות

  אין חובה לבטח את הדירה או תכולתה יחדיו. חשוב לדעת, כי בעת רכישת ביטוח דירה ותכולתה יחד בחברתנו הינך זכאי להנחה נוספת בפרמיית הביטוח.

 • כיצד נקבע שווי הדירה ותכולתה?

  ביטוח דירות

  קיימות מספר דרכים להערכת שווי הדירה ותכולתה. ניתן להעריך את השווי בהתאם לנתוני הדירה שברשותך, לדוגמה שטח הדירה, מספר החדרים, הקומה וסטנדרט הבניה. אפשרות נוספת הינה בהתאם להערכת שווי הדירה ותכולתה, שנערכה על ידי מעריך מומחה.

 • מדוע חשוב לבטח את הדירה?

  ביטוח דירות

  הדירה הינה הנכס החשוב, ולרוב היקר ביותר, אותו אנו רוכשים במהלך חיינו, ועל כן קיים אינטרס מובהק לבטח את הדירה. הדרך היעילה לעשות כן הינה ביטוח הדירה ותכולתה להגנה על רכושך. בנוסף, באפשרותך לרכוש ביטוח צד שלישי למקרים בהם צד שלישי (אדם או רכוש) נפגע. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הנכס כתוצאה מנזקים מהותיים כגון אש, רעידת אדמה ועוד, או להוצאות משמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.

 • למה אני צריך כיסוי ביטוחי כנגד סיכוני צד ג' רכב?

  ביטוח מקיףתביעות מקיף

  גם הנהג הזהיר ביותר עלול חלילה לפגוע ברכב או ברכוש של צד ג'. פגיעה ברכב או ברכוש של צד ג' עלולה להגיע לעלויות גבוהות ולכן כדי לכסות את הנזק שעלול להיגרם לרכב ו/או לרכוש צד ג' רצוי לרכוש ביטוח צד ג'

 • האם מותר לנסוע ללא ביטוח חובה?

  ביטוח רכב חובהתביעות רכב חובה

  ביטוח החובה כשמו כן הוא - ביטוח חובה. כל בעל רכב מנועי (על פי ההגדרה בהוראות הדין) מחויב בביטוח חובה בתוקף.
  לתשומת ליבכם, לא רק נהיגה ברכב מנועי מחויבת בביטוח חובה, אלא כל שימוש ברכב מנועי (חניה, החנייתו, דחיפתו וכדומה. לפירוט מלא של כל השימושים ברכב מנועי ראה הוראות הדין)

 • מה מכסה ביטוח חובה?

  ביטוח רכב חובהתביעות

  ביטוח החובה מכסה אך ורק נזקי גוף שעלולים להיגרם למי שנפגע עקב תאונת דרכים כתוצאה מהרכב המבוטח.
  דהיינו, בעל הרכב, נהג הרכב, נוסעיו או הולכי רגל שנפגעו מהרכב המבוטח

 • מה הכוונה במונח "הגבלת סכום לפריט"?

  תביעותתביעות דירה

  אחריות חברת הביטוח מוגבלת לאחוז מסוים מסכום ביטוח התכולה לפריטים מסוימים המפורטים ברשימת הפוליסה, כגון: כסף מזומן, כלי כסף, פסלים, יצירות אומנות, שטיחים, פרוות וכו'. במקרה של נזק מכוסה לפריט המוגבל בסכום הביטוח, יהיה הכיסוי בגין אותו פריט בהתאם למגבלה המפורטת בפוליסה. לדוגמה:
  פריט מסוים מוגבל לעד 5% מסכום ביטוח התכולה וערכו 7,000 ₪.
  אם סכום ביטוח התכולה הוא 60,000 ₪, הסכום המרבי לפריט בהתאם למגבלה עומד ע"ס של 3,000 ₪ (לפי חישוב של 60,000 *5% = 3,000)

 • מה זמן הטיפול בתביעת דירה?

  תביעותתביעות דירה

  זמן הטיפול בתביעת דירה הינו עד 30 ימים ממועד קבלת מסמך מהותי אחרון. ככל שהמסמכים יועברו בהקדם, הדבר יזרז ויקצר את זמן הטיפול בתביעה.

 • כיצד יחושב סכום הפיצוי כתוצאה מנזק בדירתי?

  תביעותתביעות דירה

  בהתקיים אירוע ביטוחי, שמאי רכוש יבצע הערכה של הנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע. הפיצוי וסכום תגמולי הביטוח יחושבו בהתאם לחוות דעת השמאי, בכפוף להשתתפות העצמית ולסכום הביטוח הקבועים בפוליסה.

 • האם גובה ההשתתפות העצמית שווה בכל סוגי הנזקים?

  תביעותתביעות דירה

  גובה ההשתתפות העצמית משתנה בין סוגי נזק שונים ובין הכיסויים השונים, ככל שנרכשו. לדוגמה, בנזק מסוג רעידת אדמה גובה ההשתתפות העצמית הינו בדרך כלל בשיעור של כ – 10% אחוזים מסכום ביטוח המבנה, לעומת סכום נקוב בהתאם לסוגי הנזק השונים בגין נזק רכוש בדירה. יצוין כי במעמד רכישת הפוליסה ניתן להקטין את אחוז ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה תמורת תשלום פרמיה.

 • מהי השתתפות עצמית?

  תביעותתביעות דירה

  השתתפות עצמית היא סכום ו/או אחוז מסוים שנקבע מראש בתנאי הפוליסה. במקרה של נזק לרכוש המבוטח והפעלת הפוליסה יופחתו מסכום תגמולי הביטוח סכום ההשתתפות העצמית כפי שנקבע בפוליסה. ככל שהנזק שנגרם לרכוש המבוטח נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה לא ניתן להגיש תביעה ולהפעיל את הפוליסה.

 • דירתי ניזוקה מאש בשל שריפה של דירת השכן. מה עלי לעשות?

  תביעותתביעות דירה

  במקרה של שריפה/נזק שנגרמו לדעתך באשמת צד שלישי ו/או עקב רשלנותם, באפשרותך לפעול באחת הדרכים שלהלן: לתבוע את הנזקים ישירות מהצד השלישי שהינו גורם הנזק. במקרה כזה, תקבל מאיתנו מסמך בשם "אישור אי הגשה", אותו תצרף לתביעה כלפי צד שלישי. בנוסף, לא תרשם לחובתך תביעה בפוליסה ולא תחוייב בתשלום השתתפות עצמית. אם צד שלישי מתכחש לאחריותו, תוכל תמיד להפעיל את הפוליסה בחברתנו, בכפוף לכיסוי הביטוחי ולתנאי הפוליסה

 • מה עליי לעשות כאשר גיליתי שפרצו לי לדירה?

  תביעותתביעות דירה

  באירועי פריצה, גניבה, שוד, הצתה או נזק בזדון, עליך לדווח על פרטי האירוע למשטרה ולקבל אישור על הדיווח. בהתאם לצורך ולנסיבות העניין, יש להזעיק את גם שירותי החירום הרלוונטיים (מכבי אש או מד"א). לאחר מכן, ניתן להודיע לנו על האירוע, בצירוף כל המסמכים שברשותך.

 • כתוצאה מפיצוץ צינור בדירתי נגרם נזק לדירתי ולשכן. כיצד עליי לפעול?

  תביעותתביעות דירה

  בכל אירוע ביטוחי, עליך לעשות ככל הניתן על מנת להקטין את הנזק. עליך לדאוג לתיקון הנזק באמצעות שרברב הסדר או פרטי – בכפוף לכיסוי הביטוחי שרכשת. בנוסף, יש להודיע לנו על צד ג' שניזוק ושמאי יבצע הערכת נזק וינחה את צד ג' לגבי המשך הטיפול.

 • כיצד אני יכול לעקוב אחר הטיפול בתביעה שלי?

  תביעותתביעות דירהתביעות מקיף

  אנחנו ב- weSure נדאג לעדכן אותך בכל שלב באמצעות סמס או מייל. ובכל מקרה, אתה מוזמן גם להיכנס לאיזור המידע האישי ולהתעדכן בטיפול באופן שוטף.

 • הרכב שלי נפגע על ידי צד ג', מה עליי לעשות?

  ביטוח מקיףתביעות

  אם אינך אשם בתאונה, מומלץ לקבל אצלנו מסמך בשם "אישור אי הגשה" ולפנות בתביעה לחברת הביטוח של צד ג'. בדרך זאת, לא נפגעת הנחת היעדר התביעות שלך בשנה הבאה וגם אינך משלם השתתפות עצמית.
  אם צד ג' מתכחש לאחריותו, תוכל תמיד להפעיל את פוליסת הביטוח שלך אצלנו, בכפוף לכיסוי הביטוחי ולתנאי הפוליסה.
  בכל מקרה, מומלץ לתקן את הרכב במוסך הסדר של weSure כדי שתבטיח שאם תחזור להפעיל את הפוליסה, תהנה מהשתתפות עצמית מוקטנת.

 • הרכב שלי ניזוק בתאונה ויש לי ביטוח מקיף ב- weSure, האם יש יתרון בתיקון הרכב במוסך הסדר?

  ביטוח מקיףתביעות

  בהחלט. מוסכי ההסדר נבחרו בקפידה על ידינו ותיקון בהם מקנה לך מספר יתרונות: השתתפות עצמית מוקטנת, תשלום ישיר למוסך על ידינו, אחריות על תיקון הרכב, רכב חליפי מהיום הראשון ועוד.

 • הייתי מעורב בתאונה והרכב ניזוק, כיצד אני מודיע לכם על כך?

  ביטוח מקיףתביעות

  לנוחותך, אנו מעמידים לרשותך מגוון אפשרויות לדיווח על האירוע: באזור המידע האישי, במייל: claims@we-sure.co.il או בטלפון: 6835*.
  באיזור המידע האישי תוכל גם להתעדכן על אופן טיפול התביעה שלך, מרגע ההודעה ועד סיום הטיפול, כולל העלאת מסמכים ותמונות, עיון במסמכים ששלחת או ששלחנו אליך ועוד.

 • האם כדאי לרכוש גם כיסוי נגד רעידות אדמה?

  ביטוח דירות

  ברור. הסטטיסטיקה במדינת ישראל מוכיחה שכל 80 שנים, בערך, מתרחשת רעידת אדמה חזקה ומדי מספר שנים מתרחשות גם רעידות אדמה קלות. למה לך לקחת את הסיכון ולוותר על כיסוי זול יחסית אצלנו ב- weSure?

 • כיצד נקבעת פרמיית הביטוח בביטוח רכב מקיף?

  ביטוח מקיף

  פרמיית ביטוח רכב המקיף תלויה בשני גורמים עיקריים: הרכב המבוטח (ערך הרכב, עד כמה הרכב גניב, עלות החלפים במקרה של תאונה וכו') והנהגים שינהגו ברכב. ביחס לנהגים הנוהגים ברכב, ככל שהנהיגה ברכב תוגבל לנהגים נקובים בשם, לא תתאפשר נהיגת נהגים צעירים והעבר הביטוחי שלך יהיה טוב יותר (מספר הפעמים שתבעת את חברת הביטוח בביטוח מקיף), כך הפרמיה תהא נמוכה יותר. שים לב, אם ינהג ברכב בעת תאונה נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב (לדוגמה, בפוליסה ביקשת כיסוי לנהגים מגיל 24 ומעלה וברכב נהג בן 22) לא יהיה לך כיסוי ביטוחי.

 • מה עליי לעשות במקרה של תאונת דרכים?

  ביטוח רכב חובהתביעותתביעות רכב חובה

  ראשית, תתקשר למשפחה שלך ותעדכן אותם שהכל בסדר. אחרי שתסדיר את הנשימה, אתה מוזמן להיכנס לאיזור האישי שלך באתר האינטרנט ולדווח על האירוע. ניתן גם להתקשר אלינו למספר *6835. כך, גם אנחנו נדע שקרתה לך תאונה ונוכל לטפל בך במהרה.