מי הם נותני השירות בפוליסת המקיף/צד ג' שלך בחברתנו?

בהזנת הנתונים שלהלן, באפשרותך לבדוק מי הם נותני השירות הכלולים בפוליסת ביטוח רכב רכוש שלך (ככל שנרכש כיסוי / כתב שירות רלוונטי). הבדיקה לא מספקת מידע על קיומם ו/או אי קיומם של ביטוחים אחרים ברכב הנבדק.

לתשומת לב, מבוטחים שבמסגרת פוליסת רכב הרכוש שלהם, בחרו בספק שירותי דרך וגרירה ו/או רכב חלופי "זברה שירותי רכב בע"מ", מוזמנים לפנות, במקרה הצורך, לחברת "דרכים שירותי דרך" בטלפון 2008* לקבלת השירות

הזכאות לשירות הינה בהתאם לתנאי הפוליסה ו/או כתב השירות הרלוונטי.

לתנאי כתבי השירות המלאים לחץ כאן