אנו רואים בדירקטוריון החברה גוף חשוב ומשמעותי ביישום הערכים, היעדים והמטרות של החברה. בין יתר תפקידיו, הדירקטוריון מקדם עמידה בהוראות הרגולציה והחוקים החלים על גוף מוסדי, ועמידה בכללי ממשל תאגידי נאות, וכן פועל לשמירה על זכויות המבוטחים. WESURE גאה להציג לכם את נבחרת הדירקטורים שלה! מדובר על אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון עשיר, מגוון ואיכותי, כל אחד בתחומו, ועם הערך המוסף המיוחד שהוא מביא לתפקיד. הדירקטוריון וועדותיו השונות מתכנסים לפחות אחת לרבעון, ובהתאם לצורך, למעט ועדת השקעות נוסטרו המתכנסת מדי חודש.

דן עמירם, פרופ' - יו"ר הדירקטוריון

דקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב; פרופ' למנהל עסקים והמופקד על הקתדרה לשוק ההון ומוסדות פיננסיים – הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ומנכ"ל המכון למחקר בעסקים בישראל.
בשנים קודמות – פרופ' למנהל עסקים ומופקד הקתדרה ע"ש פיליפ גייר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק

אבי קלר – דח"צ

יועץ ודירקטור במספר חברות.
בשנים קודמות – מנכ"ל דקלה חברה לביטוח בע"מ, מנכ"ל סטנדרט סוכנות לביטוח מקבוצת הראל

עומר בן פזי – דח"צ

טייס באל על נתיבי אוויר לישראל ויועץ עצמאי בתחום הכספים ומערכות לתמיכה בניהול כספים.
בשנים קודמות –משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח בחטיבת הפיננסים (אגף כלכלה)

אירית שפירא ובר , עו"ד – דירקטורית

בעלים של משרד עו"ד בוטיק, המעניק ייעוץ משפטי בתחומי הביטוח השונים.
בשנים קודמות – שותפה במשרד עו"ד מוביל, בעל התמחות בביטוח, ולפני כן היועצת המשפטית הראשית של כלל חברה לביטוח בע"מ

אורי גינוסר – דירקטור

יועץ עצמאי בשיווק, אסטרטגיה תוכן ותקשורת.
בשנים קודמות – מנכ"ל לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, סמנכ"ל קשרי חוץ בכלל חברה לביטוח, עיתונאי כלכלי בכיר במעריב וחדשות ערוץ 2

דרור הר – דירקטור

מנכ"ל חברת GLOBALFEV, חברת השמה גלובאלית בתחום הטכנולוגיות.
בשנים קודמות – מנכ"ל חברת כלל אשראי ומנכ"ל חברת G-STATE (חברת תכנה בתחום כריית מידע וניהול קמפיינים)

מירה מינס - דח"צית

מנכ"לית ויצו העולמית וחברה בארגון YPO הבינלאומי.
בשנים קודמות – מנכ"לית עיריית בית שמש ולפני כן מנכ"לית ברליץ ישראל ועוד

יובל הררי - דח"צ

עו"ד, בעל ניסיון רב ככהונה כדירקטור וחבר הנהלה בחברות שונות, בעל ניסיון רב בענף התשתיות והאנרגיה ובעבודה מול רגולטורים שונים, וכן בעל היכרות וניסיון של ניהול השקעות/ אשראי בגופים מוסדיים

ועדת ביקורת:

עומר בן פזי, דח"צ - יו"ר הוועדה
אבי קלר, דח"צ
מירה מינס, דח"צית
אירית שפירא, דירקטורית
יובל הררי, דח"צ

ועדת מאזן, ניהול סיכונים וסולבנסי:

עומר בן פזי, דח"צ - יו"ר הוועדה
אבי קלר, דח"צ
דרור הר, דירקטור
יובל הררי, דח"צ

ועדת השקעות נוסטרו:

דן עמירם, יו"ר הוועדה
עומר בן פזי, דח"צ
דרור הר, דירקטור
אורי גינוסר, דירקטור

ועדת איתור דירקטורים:

אירית שפירא ובר - יו"ר הוועדה
עומר בן פזי - דח"צ
אבי קלר - דח"צ