אנו רואים בדירקטוריון החברה גוף חשוב ומשמעותי ביישום הערכים, היעדים והמטרות של החברה. בין יתר תפקידיו, הדירקטוריון מקדם עמידה בהוראות הרגולציה והחוקים החלים על גוף מוסדי, ועמידה בכללי ממשל תאגידי נאות, וכן פועל לשמירה על זכויות המבוטחים. WESURE גאה להציג לכם את נבחרת הדירקטורים שלה! מדובר על אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון עשיר, מגוון ואיכותי, כל אחד בתחומו, ועם הערך המוסף המיוחד שהוא מביא לתפקיד. הדירקטוריון וועדותיו השונות מתכנסים לפחות אחת לרבעון, ובהתאם לצורך, למעט ועדת השקעות נוסטרו המתכנסת מדי חודש.

אמיל ויינשל, רו"ח – יו"ר דירקטוריון

בשנים קודמות - מנכ"ל איילון חברה לביטוח, משנה למנכ"ל מגדל חברה לביטוח - מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, משנה למנכ"ל הראל חברה לביטוח - מנהל חטיבת עסקי הביטוח

אבי קלר – דח"צ

יועץ ודירקטור במספר חברות.
בשנים קודמות – מנכ"ל דקלה חברה לביטוח בע"מ, מנכ"ל סטנדרט סוכנות לביטוח מקבוצת הראל.
חבר ועדת ביקורת

עומר בן פזי – דח"צ

טייס באל על נתיבי אוויר לישראל ויועץ עצמאי בתחום הכספים ומערכות לתמיכה בניהול כספים.
בשנים קודמות –משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח בחטיבת הפיננסים (אגף כלכלה).
חבר ועדת ביקורת

אירית שפירא ובר , עו"ד – דירקטורית

בעלים של משרד עו"ד בוטיק, המעניק ייעוץ משפטי בתחומי הביטוח השונים.
בשנים קודמות – שותפה במשרד עו"ד מוביל, בעל התמחות בביטוח, ולפני כן היועצת המשפטית הראשית של כלל חברה לביטוח בע"מ

אורי גינוסר – דירקטור

יועץ עצמאי בשיווק, אסטרטגיה תוכן ותקשורת.
בשנים קודמות – מנכ"ל לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, סמנכ"ל קשרי חוץ בכלל חברה לביטוח, עיתונאי כלכלי בכיר במעריב וחדשות ערוץ 2

דרור הר – דירקטור

מנכ"ל חברת Actiview (מקבוצת יעל תכנה).
בשנים קודמות – מנכ"ל חברת כלל אשראי ומנכ"ל חברת G-STATE (חברת תכנה בתחום כריית מידע וניהול קמפיינים)

מורלי דורי - דח"צית

מנכ"לית ומייסדת פיל מרקט פלייס בע"מ
כיהנה בעבר כמנכ"לית ביטוח חקלאי לשעבר וכמנכ"לית פלתורס סוכנויות ביטוח ובתפקידים בכירים בקבוצת מגדל

ראובן קפלן - דח"צ

לשעבר מנכ"ל עמידר, מנכ"ל כלל בריאות חברה לביטוח, משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח ומנכ"ל פסגות
לאחר סיום תפקידו בפסגות, חודשה כהונתו כדח"צ במרס 2021

ועדת ביקורת:

עומר בן פזי, דח"צ - יו"ר הועדה
אבי קלר, דח"צ
מורלי דורי, דח"צית
אירית שפירא - דירקטורית
ראובן קפלן - דח"צ

ועדת מאזן וסולבנסי:

עומר בן פזי, דח"צ
אבי קלר, דח"צ
דרור הר, דירקטור
ראובן קפלן - דח"צ

ועדת השקעות נוסטרו:

אמיל ויינשל, יו"ר הועדה
עומר בן פזי, דח"צ
דרור הר, דירקטור
אורי גינוסר, דירקטור
ראובן קפלן - דח"צ