בקשה לביטול פוליסה של חברת ביטוח אחרת

אם ברצונכם לבקש לבטל פוליסה קיימת בחברת ביטוח אחרת, לפי סעיף 8 (ו) לחוזר "צירוף לביטוח" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, יש להעביר את הטופס שלמטה, מלא וחתום, למייל: Cancellation@we-sure.co.il