קצת על חריג מהומות ופרעות בביטוח רכב רכוש

בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית ברכב רכוש (מקיף), הכיסוי הביטוחי הבסיסי אינו כולל אבדן או נזק בשל פעולות שובתים, פעולות משביתים או בשל מהומות. אולם, חלק מאירועים של פרעות ומהומות מוכרים על ידי מס רכוש וקרן הפיצויים כפעולות איבה/טרור ולכן במקרים אלה יש לפנות אליהם.

אצלנו ב- weSure ניתן לרכוש כחלק מהתהליך הדיגיטלי כיסוי המרחיב את הכיסוי הביטוחי בביטוח הרכב גם בגין אבדן או נזק בגין פעולות שובתים, פעולות משביתים או בשל מהומות.

יש לכם עוד שאלות?  

 • מדוע חשוב לבטח את הרכב?

  ביטוח מקיף

  הרכב הינו נכס חשוב ומשמעותי ולכן קיים אינטרס מובהק להגן עליו. הרכב משמש אותנו לניידות יומיומית בכבישי הארץ וככזה טומן בחובו סיכונים לא מבוטלים וחושף אותנו לנזקים משמעותיים לרכב ולאחריות כלפי רכוש צד שלישי. הדרך היעילה המצויה הינה ביטוח הרכב. אי עריכת ביטוח כאמור עלול לחשוף אותך לאובדן הרכב כתוצאה מתאונה, גניבת הרכב, נזקי טבע, אש, ולנזקי רכוש צד שלישי והוצאות נוספות ומשמעותיות שיקשו עליך ועל משפחתך לחזור לשיגרה.

 • האם לבטח את הרכב שלי בביטוח מקיף או בביטוח צד ג' בלבד?

  ביטוח מקיףביטוח צד ג'

  על שאלה זו תוכל רק אתה לענות... אולם, לרוב נהוג לבטח כלי רכב ישנים רק בביטוח צד ג'. חשוב לדעת, כי ביטוח מקיף הינו ביטוח רחב יותר המעניק כיסוי לרכב עצמו כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה, וכן נזקים לרכוש צד שלישי עד לגבול האחריות הנקוב במפרט. ביטוח צד שלישי מוגבל לחבות (אחריות) לנזקי רכוש כלפי צד שלישי בלבד.
  חשוב מאוד שתתאים את הביטוח בהתאם לצרכיך והיכולת הכלכלית שלך לעמוד בנזקים לרכב עצמו, ככל שלא בחרת לבטח את הרכב בביטוח מקיף. כמובן שרכב משועבד מחויב ע"י הבנק המלווה בביטוח מקיף הכולל סעיף שעבוד לבנק

 • מה כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי?

  ביטוח דירותביטוח משכנתא

  הכיסוי הביטוחי בפוליסת הדירה לחבות כלפי צד שלישי הינו למקרה ביטוח שהוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז - 2007 וגרם למוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי, לנזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

 • מה מכסה ביטוח חובה?

  ביטוח רכב חובהתביעות

  ביטוח החובה מכסה אך ורק נזקי גוף שעלולים להיגרם למי שנפגע עקב תאונת דרכים כתוצאה מהרכב המבוטח.
  דהיינו, בעל הרכב, נהג הרכב, נוסעיו או הולכי רגל שנפגעו מהרכב המבוטח