weSure ממשיכה לצמוח: סיימה את שנת 2019 עם היקף פרמיות ברוטו של כ- 100 מיליון ש"ח והפסד כולל לפני מס של כ- 1 מיליון ש"ח בלבד. סך הנכסים של החברה זינק בכ- 136% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ועומד על 197 מיליון ש"ח.

יו"ר WeSure, אמיל ויינשל: "בימים המורכבים והמאתגרים שעוברים על כולנו בשל משבר הקורונה, החזון הדיגיטלי שלנו מתגלה כחשוב ויעיל במיוחד עבור הציבור הרחב. התשתית הטכנולוגית המתקדמת שבנינו מאפשרת למבוטחים ליהנות מהיתרונות הרבים של חברת 'אינשורטק' אמיתית, תוך הוזלת עלויות וקבלת שירות מתקדם, מהיר ושקוף".

ניצן צעיר-הרים, מנכ"ל weSure: "המהפכה הטכנולוגית שייצרנו כבר מוכיחה את עצמה בשטח. אנו מחוללים שינוי דרמטי בתחום הביטוח – בדיוק כפי שאמזון עשתה לשוק מוצרי הצריכה".

לאחר שבחודש אוקטובר 2019 השיקה weSure חברה לביטוח לציבור את הכלים הדיגיטלים שלה לרכישת ביטוחי רכב ON LINE (פלטפורמת ה- (B2C,  פרסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2019 כשהיא ממשיכה להציג צמיחה מרשימה בפעילות.

מהדוחות הכספיים עולה כי סך הנכסים של weSure נכון ל- 31 בדצמבר 2019 הסתכם לסך של כ- 197 מיליון ₪,גידול בשיעור של כ-136% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, סך הפרמיות ברוטו לשנת 2019 הינו כ- 100 מיליון ₪, כאשר הפרמיה המרווחת ברוטו לשנה, הסתכמה בכ – 77 מיליון ₪.

בשנת 2019 רשמה החברה הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 1.2 מיליון ₪ והפסד כולל לאחר מס בסך של כ- 1.4 מיליון ₪. המעבר ברבעון הרביעי להפסד הינו כתוצאה מעליה בהוצאות השיווק והפרסום הנוגעות להשקת המוצרים והמותג שלה לציבור הרחב. הונה העצמי של החברה עומד על סך של כ- 37 מיליוני ₪, כאשר יחס ההון הקיים, לעומת ההון הנדרש הינו 175%.

weSure קיבלה רישיון מבטח לפני כשנה וחצי, והחלה בפעילות מכירות פוליסות הביטוח רק ברבעון האחרון של שנת 2018, כאשר את הפעילות בתחום ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג') החלה בתחילת שנת 2019.

כחלק מהמאבק העולמי בקורונה, גם מדינת ישראל מתמודדת בימים אלה עם השלכותיו הנרחבות של הנגיף – בפן הבריאותי והכלכלי כאחד.  בתקופה זו, בה השגרה נפגעה וכך גם הזמינות של עסקים רבים, , ממשיכה weSure כחברת ביטוח דיגיטלית מקצה לקצה, לספק שירות מיטבי בזמינות מלאה ללקוחותיה. בימים של חוסר ודאות כלכלית, החברה מציגה אלטרנטיבה תחרותית בתמחור מוצרי הביטוח – בשלב זה ביטוחי רכב חובה ורכב רכוש – המאפשרת להקטין את הוצאות הביטוח שהינן מרכיב משמעותי בכל בית אב בישראל. גם בימים אלה, weSure מאפשרת רכישה באופן עצמאי מלא, מכל מקום ובכל זמן. יצויין כי ההוצאות של הציבור הישראלי בענף ביטוחי הרכב מידי שנה (ביטוח חובה ורכוש) מסתכמות בכ- 14 מילארד ₪ בשנה! בהתאם מתמקדת החברה בתחילת דרכה בתחום פעילות משמעותי זה ושמה לה כמטרה להוזיל את העלות שמשלם הציבור בגין ביטוחים אלו תוך שיפור ויעול השירות.

WeSure: ביטוח היברידי כמנוע צמיחה בעולם דיגיטלי משתנה

weSure מבוססת על תפיסות מתקדמות של ניהול מערכי ביטוח, טכנולוגיות חדישות ותהליכי עבודה יעילים ואוטומטיים. weSure הנה חברת ביטוח מבוססת דיגיטל וטכנולוגיה מתקדמת בכל שלבי העסקה, משלב הצעת מחיר לביטוח, הצטרפות לביטוח, שירות לקוחות, טיפול באירועי ביטוח ותשלום תביעות (End to End Digital). weSure הינה חברה היברידית, במובן זה שהיא פועלת במגוון ערוצי הפצה, והכל כאמור על תשתית טכנולוגית מתקדמת ודיגיטלית. בסוף חודש אוקטובר 2019 השיקה החברה את פלטפורמת ה- B2C שלה לציבור הרחב, כאשר עד אותה עת, התרכזה החברה בעיקר בפעילות  B2B מול ציים, קולקטיבים ולקוחות עסקיים גדולים.

weSure רשמה בשנת הדוח פרמיה ברוטו בסך של כ- 100 מיליון ₪ ופרמיה מורווחת ברוטו בסך של 77 מיליוני ₪. היקף הפרמיות ששיווקה החברה בתקופת הדוח מרשים, בהתחשב בכך שהחברה השיקה את מוצריה בסביבה הדיגיטלית (B2C) –רק בסוף חודש אוקטובר 2019.

ההכנסות מפרמיה ברוטו השנה  נחלקת לכ- 85 מיליון ₪ בתחום רכב חובה, וכ- 14 מיליון ₪ בתחום רכב רכוש. עיקר פעילות weSure בחודשים הראשונים לפעילותה התמקדו בעסקאות קבוצתיות גדולות ובציי רכב, הנהנים גם הם מהקדמה הטכנולוגית והיעילות של החברה.

למרות שמדובר בחברת ביטוח בתחילת דרכה, weSure רשמה בשנת 2019 הפסד מתחומי הפעילות של כ- 1.1 מיליון ₪ בלבד והפסד כולל לשנה לאחר מס בסך של 1.4 מיליון ש"ח לאחר מיסים וזאת בזכות שימוש בטכנולוגיה חדשנית ומערך תפעול יעיל. ההפסד בשנת 2019 נוצר ברבעון הרביעי של השנה ומוסבר בגידול בהוצאות השווק והפרסום שהוציאה החברה במסגרת השקת המוצרים שלה למכירות LINE-ON ומיתוג החברה בציבור הרחב.

בשנת 2019 weSure רשמה הפסד כולל לפני מס של כ- 1.2 מיליון ₪ והפסד כולל לאחר מס של כ- 1.4 מיליון ₪. ההפסד נרשם ברבעון האחרון של השנה כתוצאה מעליה בהוצאות השיווק ופרסום ברבעון זה ביחס לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2019 זאת אגב השקת הפעילות לציבור הרחב.

ליום 31 בדצמבר 2019, weSure מנהלת תיק השקעות (השקעות פיננסיות אחרות ויתרת מזומנים ושווי מזומנים) בסך של כ- 79 מיליוני ₪, אשר הניב בשנת 2019 הכנסות מהשקעות בסך של כ- 2.9 מיליון ש"ח. במסגרת אירועים לאחר תאריך המאזן, אגב התפשטות נגיף הקורונה בישראל וירידות חדות ומתמשכות בשווקי ההון בארץ ובעולם, החברה דיווחה כי ליום פרסום הדוח, ערך תיק השקעות הנוסטרו שלה ירד בסך של כ- 8.8 מיליוני ₪ לפני השפעת מגן המס, וזאת בדומה לירידות ערך שספגו חברות ביטוח ופיננסיים אחרות בתעשיה בתיקי הנוסטרו שלהם.

ההון העצמי של weSure ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם לכ- 37 מיליוני  ש"ח. נכון ליום הדוח, לחברה עודף בהון העצמי הנדרש, אשר מייצג יחס הון חשבונאי קיים לעומת הנדרש ממנה של כ- 175%, לפי תקנות הפיקוח החלות עליה.

ניצן צעיר-הרים, מנכ"ל weSure : המהפכה הטכנולוגית שייצרנו כבר מוכיחה את עצמה בשטח. אנו מחוללים שינוי דרמטי בתחום הביטוח – בדיוק כפי שאמזון עשתה לשוק מוצרי הצריכה. החזון שלנו הוא להנגיש בצורה שקופה ופשוטה את כל נושא ביטוח הרכב, ולהעניק ללקוחות את היכולת לקבל החלטה מושכלת במחירים משתלמים, תוך קבלת שירות מצוין מרגע הרכישה ועד טיפול בתביעות תוך וחווית לקוח חדשנית".

 אמיל ויינשל, יו"ר weSure : "בימים המורכבים והמאתגרים שעוברים על כולנו בשל משבר הקורונה, החזון הדיגיטלי שלנו מתגלה כחשוב ויעיל במיוחד עבור הציבור הרחב. התשתית הטכנולוגית המתקדמת שבנינו מאפשרת למבוטחים ליהנות מהיתרונות הרבים של חברת 'אינשורטק' אמיתית, תוך הוזלת עלויות וקבלת שירות מתקדם, מהיר ושקוף. בזכות צוות מקצועי ומיומן, כבר אחרי תקופה קצרה, אנו מציגים צמיחה משמעותית של מעל 100 מיליון ₪ בהכנסות מפרמיה ובנכסי החברה, תוך רישום הפסד כולל מזערי של מיליון ₪ בלבד בשנה החולפת, שהייתה שנת הפעילות הביטוחית המלאה הראשונה של wesure. אלו מספרים יוצאי דופן גם בקנה מידה בינלאומי – ואני משוכנע שהיתרון הטכנולוגי שלנו ימשיך לבוא לידי ביטוי בכל הפרמטרים – ובראשם הבאת בשורה צרכנית אמיתית לכל בית בישראל".

 

1. מצבה הכספי של החברה:

נתונים מאזניים 31.12.2019 שיעור מסך מאזן 31.12.2018 שיעור מסך מאזן
נכסים:
השקעות פיננסיות 61,756 31% 6,001 7%
נכסי ביטוח משנה 71,053 36% 2,841 3%
מזומנים ושווה מזומנים 17,253 9% 43,587 52%
רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 31,758 16% 29,156 35%
הוצאות רכישה נדחות 4,080 2% 559 1%
נכסים אחרים 11,362 6% 1,453 2%
הון והתחייבויות:
הון 37,157 19% 38,577 46%
התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה 88,160 45% 4,002 5%
זכאים ויתרות זכות (הכוללים פיקדונות מבטחי משנה ופרמיה מראש) 65,391 33% 40,443 49%
התחייבויות אחרות 6,554 3%
סך כל הדו"ח על המצב הכספי (מאזן) 197,262 100% 83,597 100%

סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ב- 197,262 אלפי ש"ח, ביחס ל- 83,597 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018 – גידול בשיעור של כ- 136%, המשקף את הגידול המשמעותי בפעילות החברה בתקופת הדוח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019 לחברה עודף בהון העצמי הנדרש בסך של 15,997 אלפי ש"ח, המהווה יחס כושר פרעון חשבונאי בשיעור של כ- 175%, לעומת ההון הנדרש לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח(, התשע"ח-2018 וחוזר הממונה בעניין הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון חשבונאי של מבטח.

 

2. נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה (באלפי ש"ח), בשים לב לכך שהחברה החלה את פעילותה הביטוחית ברבעון האחרון של שנת 2018:

  2019 2018 * 10-12/2019
פרמיות
ברוטו 100,381 4,065 16,819
שייר 22,779 1,216 4,187
פרמיות שהורווחו
ברוטו 77,595 370 23,956
שייר 17,512 111 5,506

 

3. התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר (באלפי ש"ח) ונתונים עסקיים, בשים לב לכך שהחברה החלה את פעילותה הביטוחית ברבעון האחרון של שנת 2018:

תחום ביטוח 2019 אחוז מסה"כ 2018 * אחוז מסה"כ 10-12/2019 אחוז מסה"כ
רכב חובה
פרמיות שהורווחו ברוטו 67,309 87% 361 98% 21,635 87%
פרמיות שהורווחו בשייר 13,347 76% 107 96% 4,181 76%
רכב רכוש
פרמיות שהורווחו ברוטו 10,221 13% 3,202 13%
פרמיות שהורווחו בשייר 4,155 24% 1,318 24%
Ratio Loss ברוטו 79% 84%
Loss Ratio בשייר 41% 44%
Combined Ratio ברוטו 112% 141%
Combined Ratio בשייר 111% 170%
כללי אחר (דירות)
פרמיות שהורווחו ברוטו 65 0% 9 2% 19 0%
פרמיות שהורווחו בשייר 10 0% 4 4% 7 0%
סה"כ
פרמיות שהורווחו ברוטו 77,595 100% 370 100% 24,856 100%
פרמיות שהורווחו בשייר 17,512 100% 111 100% 5,506 100%

בתקופת הדוח החברה הגדילה את היקפי הפרמיות ברוטו בכל ענפי הפעילות. הפרמיות ברוטו הסתכמו בשנת 2019 (תקופת הדוח) לסך של 100,381 אלפי ₪.

הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו ל- 77,595 אלפי ש"ח לעומת סך של 370 אלפי ש"ח בלבד בשנת 2018. הפרמיה בשייר של החברה (לאחר ניכוי חלקם של מבטחי המשנה) לתקופת הדוח הסתכמה ב- 22,779 אלפי ₪ והפרמיה המרווחת בשייר לאותה תקופה הסתכמה ב- 17,512 אלפי ₪.