ביטוח חובה ותעודת הביטוח

ביטוח רכב חובה נכנס לתוקף ביום תחילת הביטוח, אך לא לפני מועד תשלום הביטוח, המאוחר מבין השניים. שימו לב! תעודת ביטוח חובה שאינה משולמת ולא הוטבעה בה חותמת בנק, אינה בתוקף ואין כיסוי ביטוחי.

אצלנו ב- weSure מי בתום רכישת ביטוח החובה באתר האינטרנט התעודה נשלחת אליכם במייל, וניתן גם להורידה מהאיזור האישי שלכם שבאתר שלנו.

יש לכם עוד שאלות?