ביטוח רכב נהג ותיק

עולם הביטוח בכלל וכן ביטוח רכב בפרט מבוסס על ניתוח סיכונים. חברות הביטוח מתבססות על מגוון פרמטרים של המבוטח על מנת להעריך את סיכוייו להיות מעורב באירועים תחבורתיים ולפיכך גם לתבוע את חברת הביטוח על נזקי גוף, רכב ורכוש.

מיהו נהג ותיק

על פי הגדרת החוק, נהג שגילו 24 שנים לפחות והוא מחזיק ברישיון נהיגה לפחות שנה אחת. לגבי קבוצות בוגרות יותר, חברות הביטוח מגדירות באופן מעט שונה האחת מהשנייה, כאשר כל קבוצת גיל בוגרת יותר זכאית להנחה נוספת בפרמיה. מן הסתם, פרמטרים נוספים עשויים להשפיע (לחיוב או ולשלילה) כגון היסטוריית הנהיגה (עבר ביטוחי), עבירות תנועה או חלילה שלילות. חשוב לציין שנהגים ותיקים עם סיווג נוסף לדוגמה נהג מונית ומורה נהיגה אמנם נחשבים נהגים ותיקים אך השעות המרובות שהם מבלים על הכביש שמות אותם בסיכון גדול יותר מנהג ותיק מן השורה ולפיכך תשלום פרמיה גבוהה מהממוצע.

מה שברור, כשאתם ניגשים לרכישת ביטוח רכב, בדקו לאיזו קבוצת גיל אתם משתייכים. יתכן ותיהיו זכאים להנחה משמעותית.

 

ט.ל.ח.
כתבה זו מובאת להרחבת הדעת וכשירות לציבור בלבד. אין באמור בכתבה זאת משום המלצה לרכישת ביטוח ו/או ייעוץ בתחום הביטוח ו/או משום תחליף לביצוע הבירור המקדמי הנדרש לפני עריכת ביטוח ע"י הנהג ו/או המבוטח. לפני רכישת ביטוח, לרבות ביטוח רכב, על הנהג ו/או המבוטח לבצע בירור מקדמי של צרכיו ו/או התייעץ עם גורם מקצועי מטעמו. ווישור ביטוח אינה לוקחת אחריות על המלצותיה בכתבה זו, ככל ומדובר בהמלצות, ואין בכתבה זו משום תחליף לביצוע כלל הפעולות המקדמיות הנדרשות כאמור ע"י הנהג ו/או המובטח, ואין בכתבה זו משום תחליף לשיקול הדעת המלא של הנהג ו/או המובטח בעת עריכת הביטוח.