• האם נדרש לרכוש כיסוי לאביזרים ומולטימדיה לרכב?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  אביזרים נוספים, אביזרי נכים, מולטימדיה, שאינם חלק אינטגרלי ואינם נכללים בחבילה הבסיסית של הרכב, אינם מכוסים בפוליסה.
  על מנת להבטיח כי כל האביזרים והתוספות מבוטחים יש לרכוש בגינם הרחבה מתאימה.
  עלות ההרחבה הינה על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • האם ניתן לרכוש הרחבה לשירותי דרך וגרירה לרכב חשמלי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  באפשרותך לרכוש הרחבה לשירותי טעינה ו/או גרירה לרכב חשמלי שאזל לו הסוללה.
  עלות ההרחבה הינה 40 ₪ (שנתי) והינה על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • מה גבול האחריות במקרה ביטוח צד שלישי רכוש?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  במקרה של נזק לרכוש צד שלישי הפוליסה שלך כוללת גבול אחריות של 1,500,000 ₪!

 • מהי חובת המבוטח להקטנת הנזק במקרה ביטוח?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהתאם להוראת סעיף 61 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 1981, מבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בעד נזקים שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין באמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
  להלן קישור למידע מקיף בנושא, לרבות האפשרויות העומדות בפניך במקרה שיתעורר צורך בתיקון רכב בעת מקרה ביטוח - לחץ כאן
  .
  על מנת לעמוד בהוראות הדין, עליך לפעול להקטנת נזק לרכבך כאמור, בין היתר, בדרך של תיקון הרכב באמצעות מוסכים שמצויים בהסדר עם המבטח (בהם עלויות התיקון, עבור חלקים ותיקון זהה, מופחתת בדרך כלל) או קבלת אישור המבטח על עלויות החלקים הצפויות, טרם הזמנתם לצורך התיקון, וזאת בכדי לאפשר למבטח לרכוש את אותם חלקים בעצמו, בהתאם לכדאיות עלויות.
  במקרה תאונה עלייך לדוח למוקד התביעות שלנו מייד לאחר התאונה, ובכל מקרה לפני התיקון במוסך ולקבל הנחיות שסייעו בבירור החבות והקטנת הנזק.

 • האם ניתן לרכוש כיסוי זמני לנהג צעיר / חדש?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  באפשרותך לרכוש הרחבה לכיסוי זמני לנהג נוסף שאיננו משתמש קבוע ברכב לרבות נהג צעיר/חדש, לרכב שערכו אינו עולה על 300,000 ₪, ללא צורך בביצוע שינוי בפוליסת החובה, לרבות סכומי ההשתתפות העצמית שבפוליסה.
  עלות ההרחבה הינה בהתאם לבא :
  הרחבה לכיסוי זמני ליום אחד – 30 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 3 ימים – 60 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 4 ימים – 80 ₪
  הרחבה לכיסוי זמני ל – 5 ימים – 100 ₪
  מייד לאחר פקיעת תוקף התוספת לתקופה קצובה, הכיסוי הביטוחי שהיה בתוקף לפני עריכת התוספת יחזור לקדמותו, לרבות גיל הנהגים, מספר הנהגים המורשים לנהוג, וותק בנהיגה וכו'.
  את הכיסוי ניתן לרכוש בתוספת פרמיה כאמור לעיל על חשבון המבוטח בכל סוגי האחזקה.

 • האם קיימת בפוליסה שרכשתי הרחבה לשבר פנסים ומראות צד?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט! הפוליסה לביטוח מקיף וצד שלישי כוללת הרחבה לשבר פנסים ומראות צד באמצעות ספק שירות.
  גבול אחריות למקרה ביטוח 5,000 ₪, גובה דמי ההשתתפות העצמית לכל מקרה ביטוח 250 ₪.

 • רכב שירות ביטוח מקיף – מה נדרש בעת בחירת כיסוי לנהג צעיר?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  הינך רשאי לבחור את הכיסוי הביטוחי לגיל הנהג הצעיר ביותר בהתאם לצרכיך.
  בהתאם לתנאי המכרז לשנת 2024, בפוליסה לביטוח מקיף, עבור רכב שירות, באפשרותך לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי לנהג צעיר (נהג שגילו עד גיל 24) רק לאחר הצהרה כי בעל הפוליסה, או בן משפחה מקירבה ראשונה הינו הנהג הצעיר.

 • מה היתרונות בתיקון הרכב במוסך הסדר?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  הבחירה באיזה מוסך לטפל ברכב לאחר תאונה חס וחלילה, הינה בידך.
  מוסך הסדר הוא מוסך מורשה על ידי משרד התחבורה ומפוקח על ידו, בדיוק כמו כל מוסך פרטי אחר. יתרה מזאת, ברשימת מוסכי הסדר ניתן למצוא גם מוסכים מורשים של יבואנים, הנדרשים לעמוד בסטנדרטים שלהם. ההבדל היחיד בין שני סוגי המוסכים הוא שמוסך הסדר חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת הביטוח, בניגוד למוסך פרטי שלא. ההסכם לשיתוף פעולה נותן הטבות שונות ללקוח של חברת הביטוח ומפשט את תהליך הטיפול בתביעה.
  אם בחרתם ללכת למוסך פרטי, ההתנהלות מול חברת הביטוח בתביעה תהיה באחריותכם, כולל העברת מסמכי תביעה לחברת הביטוח (כגון טופס הודעה, רישיון רכב, רישיון נהיגה ועוד), איסוף קבלות על התיקון מאת המוסך, ובסוף התיקון תתבקשו להשאיר למוסך צ'ק דחוי על סכום התיקון (לרוב דחוי לעד 90 ימים), עד שחברת הביטוח תשלם לכם את גובה הנזק שנגרם לכם.
  במוסך הסדר התהליך פשוט יותר: אתם תצטרכו לשלם רק את גובה ההשתתפות העצמית (הנמוכה יותר, כפי שנפרט בהמשך) ויתר התהליך מתנהל בין מוסך ההסדר לבין חברת הביטוח, כך שזה מוריד מכם כל נטל ודאגה. בסיום התהליך תקבלו הודעה על אישור התביעה, וגם פיצוי בגין ירידת ערך, ככל שנקבע כך על ידי שמאי.
  בנוסף, בבחירה בתיקון הרכב במוסך הסדר אתם זכאים למספר הטבות, כגון תשלום השתתפות עצמית נמוכה יותר (בהתאם לתנאי הפוליסה וכנקוב במפרט), רכב חלופי החל מהיום הראשון לתיקון, אחריות על התיקון ועוד.
  לרשימת מוסכי ההסדר של ווישור- לחץ כאן

 • האם ניתן להוסיף הרחבת חבילה לרכב חשמלי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בהחלט! ניתן להוסיף כיסוי להרחבת כתב שירות לבעלי רכב חשמלי. כתב השירות יכלול בין היתר שירותי טעינה ו/או גרירה לרכב שאזלה לו הסוללה.
  רכישת כתב השירות תתאפשר בכל סוגי האחזקה בהתאם להחלטת המבוטח ועל חשבונו. עלות החבילה (דמי ביטוח) תעמוד על 40 ₪ שנתי.

 • איך להעביר לכם אישור עבר ביטוחי?

  עובדי מדינה לשנת 2024

  בסוף כל שנת ביטוח, על חברת הביטוח שלך לשלוח את אישור העבר הביטוחי לשנה האחרונה. אם לא שמרת את האישור, ניתן לפנות לחברות הביטוח שביטחו את הרכב שלך בשלוש השנים האחרונות, או שניתן להיכנס לאתר "הר הביטוח" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולבקש משם שהעבר הביטוחי שלך יישלח אלינו ישירות