דוח עבר ביטוחי (המוכר גם בשם דוח תביעות), הינו דוח המפרט את התביעות, שהוגשו לפוליסות ביטוח הרכב (רכוש) ב- 3 השנים שקדמו לשנת הביטוח הרלוונטית. לדוח חשיבות רבה עבורך, ועבור חברת הביטוח המבטחת אותך. המידע הכלול בדוח עבר ביטוחי משפיע, בין היתר, על גובה דמי הביטוח המקיף, כנקוב בתנאי המכרז, וכן משפיע על גובה ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח בביטוח מקיף / צד שלישי, למעט ברכב שמשקלו מעל 3.5 טון.
יתרה מכך, בהתאם לתנאי המכרז, ברכבי שירות לא תתאפשר הצטרפות לביטוח ללא הצגת דוח עבר ביטוחי כאמור (או לחלופין שליחת הצהרת היעדר דוח עבר ביטוחי, כמפורט להלן).
לכן, טרם הצטרפותך לביטוח, יש להעביר אלינו דוח עבר ביטוחי ל- 3 השנים האחרונות (שנים 2022 ,2021 ,2020), מלא ורצוף, ביחס לנהגים הצפויים לנהוג ברכב. ניתן לשלוח את דוח העבר ביטוחי אלינו באמצעות העלאתו באתר עובדי מדינה בטופס הדיגיטלי שלמטה או לשלוח אותו למייל: ovmdoc@we-sure.co.il

את דוח העבר הביטוחי ניתן לקבל במספר דרכים:
1. באמצעות גלישה עצמאית לפלטפורמה הייעודית "הר הביטוח", שהקימה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. הפקת הדוח מחייבת הליך זיהוי קצר – להסבר בנושא תהליך ההזדהות הממשלתית לכניסה והפקת דוח תביעות באתר "הר הביטוח".
2. בסוף כל שנת ביטוח, חברת הביטוח שולחת למבוטחיה את דוח העבר הביטוחי ביחס לשנת הביטוח החולפת. ניתן לגשת לאתר האינטרנט של חברות הביטוח שביטחו את הרכב ב-3 השנים האחרונות ולהפיק את הדוחות. החברה במהלך תהליך ההפקה תשתמש במאגרי מידע כאלה ואחרים.

אם אין באפשרותך להציג דוח עבר ביטוחי מלא ורצוף ל- 3 השנים האחרונות, יש להעביר לחברה הצהרת היעדר דוח עבר ביטוחי. במקרה זה, תוכל למלא את ההצהרה ולעבור ישירות להליך הצירוף לביטוח הדיגיטלי בקישור הבא.

חשוב לדעת:
שיעור ההנחה בגין עבר ביטוחי בביטוח רכב מקיף (ככל שרלוונטי), וגובה דמי ההשתתפות העצמית, יקבעו אך ורק לאחר קבלת דוח עבר ביטוחי כאמור. מועמד לביטוח שלא יציג לווישור דוח תביעות מלא ורצוף ביחס ל -3 שנים האחרונות, או שיציג הצהרת היעדר דוח עבר ביטוח, או שבדוח קיימות 2 תביעות רכוש ומעלה, לא יהיה זכאי להפחתה בדמי הביטוח המקיף כנקוב בתנאי המכרז. ההשתתפות העצמית לבעל רכב ללא עבר ביטוחי ב – 3 השנים האחרונות מלאות ורצופות יהיה בהתאם למדרגת ההשתתפות העצמית לבעלי רכב עם 3 תביעות בעבר הביטוחי, כנקוב בתנאי המכרז.
נתוני העבר הביטוחי ומספר התביעות שלך ב- 3 השנים האחרונות (2020, 2021 ו- 2022) הינו מידע מהותי. אי גילוי עניין מהותי או מתן תשובה שאינה מלאה וכנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי הביטוחי במקרה של נזק.

רוצים לדעת איך ניגשים להר הביטוח? בשביל זה הכנו סרטון…

אפשר לדבר איתנו גם מכאן :)

במייל

ovm@we-sure.co.il

בוואטסאפ

054-3678567
לחיצה להתחברות
א'-ה': 8:00-16:30
ו': 8:30-12:30

בטלפון

6835*
א'-ה': 8:00-16:30
ו': 8:30-12:30