מהי השתתפות עצמית?

רכיב עיקרי בביטוח רכב הוא השתתפות עצמית וחשוב להכיר אותה.

השתתפות עצמית הינה סכום שינוכה במקרה ביטוח מתגמולי הביטוח להם הינכם זכאים, לפי תנאי פוליסת ביטוח רכב רכוש (מקיף או צד ג'). אם נגרם נזק לרכב עצמו ולצד שלישי, חברת ביטוח תגבה השתתפות עצמית אחת בלבד, הגבוהה מבין השתיים. בנוסף, אם שמאי קבע כי לרכב נגרמה ירידת ערך ממקרה הביטוח (מהתאונה), תנוכה השתתפות עצמית נפרדת ונוספת, בשיעור הנקוב במפרט (דף הרשימה).

אצלנו ב- weSure ניתן לרכוש פוליסה עם השתתפויות עצמיות שונות תמורת הנחה בפרמיה, או עם ביטול השתתפות עצמית תמורת פרמיה נוספת. כל זאת ועוד, תוכלו לעשות לבד בעצמכם בתהליך הרכישה הידידותי שלנו.

יש לכם עוד שאלות?