מבצע צעיף מתנה למכביסטים

צעיף מתנה לחברי מועדון "מכביסט" של מכבי תל אביב כדורסל, בתקופת המבצע - 10 בספטמבר ועד 30 ביוני 2021.
חברי מועדון "מכביסט" אשר ירכשו פוליסת דירה (מבנה ותכולה או bSure) של ווישור חברה לביטוח בע"מ, בתקופת המבצע, יהיה זכאים לקבל שובר מתנה לצעיף ממותג של מכבי תל אביב כדורסל, בחנות המועדון.
קבלת השובר תבוצע באמצעות פניה לשירות הלקוחות של ווישור במייל, בציון שם מלא, ת.ז ומספר פוליסת ביטוח דירה. השובר יישלח למייל המצוין בפוליסה, לאחר ובכפוף לבדיקת זכאות חברות במועדון.
שווי המתנה כ- 50 שקלים.

החברה ומועדון כדורסל מכבי תל אביב שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התנאי המבצע ו/או המתנה ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדית.